Για την  Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς με ώρα έναρξης 10:00 και λήξη στις  12:00.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται αναλυτικά τα ακόλουθα:

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,την 10η του μηνός   Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα  Παρασκευή, σύμφωνα με: τα άρθρα, 77 του Ν.4555/2018, 184 του Ν.4635/2019, 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), τον Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α’76/03-04-2020) περί κύρωσης των πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού και τα διαλαμβανόμενα στους εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020, 18318/13.03.2020, 40/20930/31.03.2020, 60249/22.09.2020, 426/13.11.2020, του ΥΠΕΣ, με την δια περιφοράς διαδικασίαμε την σύμφωνη γνώμη των δύο τρίτων (2/3) των μελών του σώματος, η οποία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την αποστολήκατάστασης ψηφοφορίας των θεμάτων, στην οποία θα αναφέρεται την συμφωνία σας ή την τυχόν διαφωνία σας με τα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, με ώρα έναρξης 10:00 και λήξης 12:00

  1. Έγκριση της υπ’ αρ. 66/2021 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου  με  θέμα «Παραχώρηση θέσεως στάσης/στάθμευσης κατ΄ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 και 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου.»
  2. Έγκριση της υπ’ αρ. 61/2021 απόφασης του  Συμβουλίου της  Κοινότητας  Ρόδου με  θέμα «Έγκριση χρήσης χώρων στάθμευσης επί της οδού Ορφανίδου»
  3. Καθορισμός θέσεων γενικής χρήσης για φορτοεκφόρτωση στη Δ.Ε. Ρόδου (Α.Ρ.Μ. 09/2021).
  4. Έγκριση της υπ΄ αρ. 6/2021 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Μασάρων με θέμα «Γνωμοδότηση για την Βεβαίωση Χρήσεων Γης και γνωμοδότηση για την αναγκαιότητα των ακινήτων Κ.Μ. 5095,4643,4644,4645,4648,4649 Γαιών Μασάρων Ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου»
  5. Χορήγηση άδειας κοπής δένδρων (Έγγραφο ΑΠ 42316/24-08-2021 Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου)
  6. Έγκριση της υπ΄ αρ. 03/2021 απόφασης της Κοινότητας Γενναδίου με θέμα «ΑποχαρακτηρισμόςΤμήματος Κτηματολογικού κοινόχρηστου χώρου εντός του Οικισμού Γενναδίου»
  7. Χορήγηση αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους μικροπωλητές της εμποροπανήγυρης «Υψώσεως Τιμίου Σταυρού» στην Δημοτική Κοινότητα Καλυθιών.
  8. Έγκριση μελέτης του τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών (Α.Ρ.Μ. 06/2021) με τίτλο «Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στην Δ.Κ. Ιαλυσού»
  9. Έγκριση μελέτης εισόδου εξόδου οχημάτων από την κάθετη ιδιοκτησία (Γ) της Κ.Μ.515 γαιών Λίνδου επί κτηματολογικής οδού, ιδιοκτησίας Κοκκινογένη Γεωργίου, Κοκκινογένη Ιωάννη, ΚωβιούΤσαμπίκου και Κωβιού Βασιλεία – Ζηνοβία για χρήση επαγγελματικού εργαστηρίου χαμηλής όχλησης
  10. Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στους προτεινόμενους κοινοχρήστους και κοινωφελείς χώρους της Πολεοδομικής Μελέτης Οικισμού Αρχαγγέλου (Έγγραφο 606/08-04-2021 Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού).

 203 total views,  2 views today