Συνεδριάζει την Παρασκευή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

248

Συνεδριάζει την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου με τη δια περιφοράς διαδικασία η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου  Ρόδου.

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει  στις 10:00 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 12:00.Στην ημερήσια διάταξη της  συνεδρίασης περιελήφθησαν τα ακόλουθα θέματα:

  1. Έγκριση μελέτης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από τη Κ.Μ. 347Α γαιών Ρόδου επί δημοτικού δρόμου, για χρήση εμπορίας, αποθήκευσης και διανομής ,ιδιοκτησίας Ν. Τερζής – Μ. Καραγιάννης & ΣΙΑ ΟΕ».
  2. Έγκριση της υπ’ αρ. 94/2021 απόφασης του  Συμβουλίου της  Κοινότητας  Ρόδου  με  θέμα «Παραχώρηση θέσεως στάσης/στάθμευσης κατ΄ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 και 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου.»
  3. Έγκριση της υπ’ αρ. 95/2021 απόφασης του  Συμβουλίου της  Κοινότητας  Ρόδου  με  θέμα «Αίτημα ενοικίασης κοινόχρηστου χώρου σε Κ.Υ.Ε. επί της οδού Τάρπον Σπρινγκς στην Κοινότητα Ρόδου (Τροποποίηση Κανονισμού Κ.Χ.)»