Συνεδριάζει την προσεχή Τρίτη 12 Φεβρουαρίου  και ώρα 13:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου.

Στην ημερήσια διάταξη έχουν περιληφθεί και αποφάσεις που έχουν ληφθεί από συμβούλια δημοτικών  κοινοτήτων της Ρόδου  για την δημιουργία νέων θέσεων καντινών.

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ.Σάββας Διακοσταματίου ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να κάνει δεκτές τις εισηγήσεις για τη δημιουργία νέων καντινών.

Στην ίδια συνεδρίαση θα γίνει συζήτηση και για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους και αφορά τα πόστα που είχαν κατά την προηγούμενη διαδικασία αδιάθετα και δεν είχαν παραχωρηθεί.

Αναλυτικά στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχουν περιληφθεί τα ακόλουθα θέματα:

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Εξέταση τριών αποφάσεων Δημοτικών Κοινοτήτων για τη δημιουργία νέων θέσεων «ΚΑΝΤΙΝΩΝ»

(Εισήγηση τμήματος προσόδων με αριθμ.πρωτ. 2/7171/8-2-2019)

  1. Έγκριση και κατάρτιση των όρων πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης , έναντι ανταλλάγματος

(Εισήγηση τμήματος προσόδων με αριθμ.πρωτ. 2/7171/8-2-2019)

  1. Λήψη απόφασης για την παράταση της ημερομηνίας λήξης παραλαβής αιτήσεων που αφορούν την απευθείας μίσθωση αιγιαλού – παραλίας έτους 2019 (προτιμησιακό δικαίωμα). Η αρχική ημερομηνία πάρθηκε με την απόφαση 11/2018 (ΨΟΘ9Ω1Ρ-ΜΔ30 της οικονομικής επιτροπής.

               (Εισήγηση τμήματος προσόδων με αριθμ.πρωτ. 2/7174/8-2-2019)

 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

  1. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ»

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/7057/8-02-2019)

  1. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Διανοίξεις και βελτιώσεις δρόμων στην περιοχή Τραπέζια Δ.Κ. Αφάντου»

(Εισήγηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου με αριθμ.πρωτ. 16/6902/7-2-2019)

  1. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Ανάπλαση Βελτίωση Δημοτικής οδού προς Βληχά (Κατασκευή πεζοδρομίων ανακατασκευή δικτύου δημοτικού φωτισμού και επισκευή οδοστρώματος»

(Εισήγηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου με αριθμ. πρωτ. 16 /5940/4-2-2019)

 424 total views,  2 views today