Την 27η Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄ θα πραγματοποιηθεί  η   5η Τακτική Συνεδρίαση  του δημοτικού συμβουλίου.

Η Συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης:

Eνημέρωση από τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.

 

 1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου)

1.1.Έγκριση  αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2019 (Αποφάσεις Ο.Ε. 86/2019 και  115/2019).

1.2. Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 2019 ( Απόφαση Ο.Ε.  116/2019)

1.3.  Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των Ο.Τ.Α. ( Απόφαση Ο.Ε. 117/2019).

1.4. Έγκριση-οριστική παραλαβή από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης, αρ. πρωτ. 2/8744/2019.

1.5. Έγκριση-οριστική παραλαβή από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης, αρ. πρωτ. 2/8745/2019.

1.6. Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής-οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για την υπηρεσία συντήρηση βυθιζόμενων εμποδίων πυλών Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/11547/2019.

1.7. Έγκριση-βεβαίωσης καλής εκτέλεσης ή πρωτοκόλλου παραλαβής από το ΔΣ για την « Συντήρηση συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων Δήμου Ρόδου» ( Κ.Α. 00-6142.0038)», αρ. πρωτ. 2/10546/2019.

1.8.  Έγκριση-βεβαίωσης καλής εκτέλεσης ή πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ για το υποέργο 02 με τίτλο « Ψηφιακές Συσκευές Εκθεσιακών και Διοικητικών Χώρων» του έργου με κωδικό ΠΔΕ ΣΑ 082/1, κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 176302 και τίτλο:     « Διαμόρφωση υφιστάμενου κτιρίου σε πολιτιστικό εκθετήριο λαογραφικής, αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των οικισμών της Νότιας Ρόδου, με χρήση νέων τεχνολογιών» ( Κ.Α. 61-7341.0008), αρ. πρωτ. 2/10548/2019.

1.9. Έγκριση-πρωτοκόλλου τμηματικής οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για την συντήρηση ανελκυστήρων των κτιρίων του Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/12197/2019.

1.10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το Κέντρο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων & Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τ.Κ. Σορωνής, αρ. πρωτ. 2/12194/2019.

1.11.  Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης συνδρομή στο « ( e.dimos.gr) ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, αρ. πρωτ. 2/12945/2019.

1.12.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για την προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων κοινοχρήστων χώρων και οδικού  δικτύου  Δήμου Ρόδου έτους 2018, αρ. πρωτ. 2/12949/2019.

1.13. Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής-οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για την υπηρεσία συντήρηση βυθιζόμενων εμποδίων πυλών Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/12449/2019.

1.14.  Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την προμήθεια γραφικής ύλης από το Δ.Σ., αρ. πρωτ. 2/13238/2019.

1.15. Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για Ταχυμεταφορές φακέλων και μικροδεμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/13492/2019.

1.16. Ορισμός μελών στις επιτροπές παραλαβής υλικών και υπηρεσιών για το έτος 2019, αρ. πρωτ. 2/12954/2019.

1.17. Ορισμός μελών στην επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών φύλαξης στην Κοιλάδα Πεταλούδων Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/11353/2019.

1.18. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων & εσόδων, αρ. πρωτ. 2/12958/2019 και 2/13503/2019.

1.19. Έγκριση διαγραφής χρέωσης Τροφείων ΔΠΣ Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/8821/2019.

1.20. Έγκριση διαγραφής τέλους και προστίμου χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2010, αρ. πρωτ. 5/12187/2019.

1.21. Έγκριση διαγραφής οφειλής ΚΑΛΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, αρ. πρωτ. 2/11043/2019.

1.22. Έγκριση διαγραφής οφειλής ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛ., αρ. πρωτ. 2/11039/2019.

1.23. Έγκριση διαγραφής οφειλής ΒΟΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, αρ. πρωτ. 2/9855/2019.

1.24. Έγκριση διαγραφής οφειλής ΕΛΑΪΣ UNILEVER HELLAS ΑΕ, αρ. πρωτ. 2/9410/2019.

1.25.Έγκριση διαγραφής οφειλής ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, αρ. πρωτ.          2/9344/2019.

1.26. Έγκριση διαγραφής οφειλής ΚΛΑΔΙΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ, αρ. πρωτ. 2/9172/2019.

1.27. Έγκριση διαγραφής οφειλής ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, αρ. πρωτ. 2/8808/2019.

1.28. Έγκριση διαγραφής οφειλής ΚΑΓΙΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ, αρ. πρωτ. 2/8755/2019.

1.29. Έγκριση διαγραφής οφειλής ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΤΕΛΛΑ, αρ. πρωτ. 2/8679/2019.

1.30.Έγκριση διαγραφής οφειλής ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΕΒΕ, αρ. πρωτ. 2/7400/2019.

1.31. Έγκριση διαγραφής οφειλής ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, αρ. πρωτ. 2/6510/2019.

1.32. Έγκριση διαγραφής οφειλής ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, αρ. πρωτ. 2/9725/2019.

1.33. Έγκριση διαγραφής οφειλής ΒΡΑΤΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑ, αρ. πρωτ. 2/10121/2019.

1.34. Έγκριση διαγραφής οφειλής PANTAZIS GEORG DIM, αρ. πρωτ. 2/7887/2019.

1.35. Έγκριση διαγραφής οφειλής ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, αρ. πρωτ. 2/7874/2019.

1.36.Έγκριση διαγραφής οφειλής ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, αρ. πρωτ. 2/7876/2019.

1.37. Έγκριση διαγραφής οφειλής YERITSYAN SUREN SAR, αρ. πρωτ. 2/7870/2019.

1.38.Έγκριση διαγραφής οφειλής ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, αρ. πρωτ. 2/7690/2019.

1.39.  Έγκριση διαγραφής οφειλής Θ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ, αρ. πρωτ. 2/7624/2019.

1.40.  Έγκριση διαγραφής οφειλής ΜΕΝΕΣΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, αρ. πρωτ. 2/7016/2019.

1.41.  Έγκριση διαγραφής οφειλής ERGOCAR AE, αρ. πρωτ. 2/8127/2019.

1.42. Έγκριση διαγραφής οφειλής ΤΣΟΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, αρ. πρωτ. 2/13103/2019.

1.43. Έγκριση διαγραφής οφειλής ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΑΙΜΙΑ, αρ. πρωτ. 2/10373/2019.

1.44. Έγκριση διαγραφής οφειλής ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, αρ. πρωτ. 2/11177/2019.

1.45. Έγκριση διαγραφής οφειλής ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, αρ. πρωτ. 2/12055/2019.

1.46. Έγκριση διαγραφής Τέλους Ακαθαρίστων Εσόδων έτους  2011  Δ.Ε. Καλλιθέας του Λεβέντη Σταματίου του Στέργου, αρ. πρωτ. 2/9674/2019.

1.47. Έγκριση διαγραφής Τέλους Ακαθαρίστων Εσόδων ετών 2015-2016 Δ.Ε. Καλλιθέας της εταιρίας ΤΟΥΡ. ΞΕΝ. ΕΜΠ. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥ Α.Ε., αρ. πρωτ. 2/9688/2019.

1.48. Έγκριση διαγραφής χρέωσης μισθώματα περιπτέρου από την εταιρία                  « Φασουλάκη Ιωάννη & Φασουλάκη Φανή Ο.Ε.», αρ. πρωτ. 2/12690/2019.

1.49. Γνωμάτευση Νομικού Συμβούλου κ. Γιαννακού που αφορά διαγραφή κλήσεων κ. Κρεμαστινού Δημήτρη, αρ. πρωτ. 2/14859/2019.

1.50. Έγκριση 3ου Πρακτικού Συνεδρίασης Επιτροπής, σύμφωνα με το Ν. 3852, άρθρο 70 παρ. 1 και 2 και την υπ’ αριθ. 454/22-5-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

1.51. Έγκριση δαπανών για το πρόγραμμα « Γαλάζιες Σημαίες», αρ. πρωτ. 2/12674/2019.

Θέματα Τμήματος Αξιοποίησης –Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (Εισηγητής: Εντεταλμένος-Δ.Σ. κ. Δ. Μουτάφης)

1.52.Όροι για την παραχώρηση χρήσης του χωμάτινου γηπέδου του πρώην Λυκείου Ιαλυσού στον Αθλητικό Σύλλογο Τριαντών Ιαλυσού Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ι.Ρ.), αρ. πρωτ. 2/12433/2019.

2.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ και Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ

(Εισηγητές: Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος κ. Ε. Χατζηϊωάννου)

2.1.  Έγκριση της μελέτης κατασκευής ξύλινης πλατφόρμας σε κοινόχρηστο χώρο στον πεζόδρομο της οδού Καρπάθου, αρ. πρωτ. 16/11526/2019.

2.2.  Έγκριση μελέτης του έργου « Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από ισχυρές βροχοπτώσεις σε οδούς στη Δ.Ε. Αφάντου», αρ. πρωτ. 16/12182/2019.

2.3.  Έγκριση μελέτης του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ», αρ. πρωτ. 16/12178/2019.

2.4.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ», αρ. πρωτ. 16/12987/2019.

2.5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και του έργου: «  ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ», αρ.πρωτ. 16/13259/2019.

2.6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ( Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμών Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών ( Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου « Ανέγερση Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου», αρ. πρωτ. 16/10153/2019.

2.7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.  του έργου: « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ», αρ. πρωτ. 16/12313/2019.

2.8. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.  του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ (ΠΙΛΑΡ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ», αρ. πρωτ. 16/12302/2019.

2.9. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 7ης  ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ», αρ. πρωτ. 16/10895/2019.

2.10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου:          «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στις 22/11, 25/11 & 4/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου ( στην Δ.Ε. Λίνδου)», αρ. πρωτ. 16/8969/2019.

2.11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, αρ. πρωτ. 16/12305/2019.

2.12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του έργου « Υπόλοιπα έργα αποκατάστασης ζημιών, που προκλήθηκαν μετά τις θεομηνίες της 28/01/2011 και επιδεινώθηκαν μετά τη θεομηνία της 30/12/2012, αρ. πρωτ. 16/13087/2019.

2.13. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου:              « Αποκατάσταση ζημιών σε οδοστρώματα της Δ.Ε. Ρόδου που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του 2013», αρ. πρωτ. 16/10993/2019.

2.14. Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής της Προμήθειας: Έπιπλα ( έπιπλα γραφείου παντός είδους), αρ. πρωτ. 16/13898/2019.

2.15. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο             « Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στις 22/11/2013, 25/11/2013, 04/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου ( Υπόλοιπα έργα στη Δ.Ε. Αφάντου), αρ. πρωτ. 16/13427/2019.

2.16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: « ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ», αρ. πρωτ. 16/12184/2019.

2.17. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ», αρ. πρωτ. 16/14282/2019.

2.18. Ανανέωση εγκεκριμένων χωροθετημένων θέσεων στάθμευσης κατ’ εφαρμογή Κανονιστικής Απόφασης του Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 16/14262/2019.

2.19. Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο « Βελτίωση και Στέγαση Γηπέδων Αθλοπαιδιών Α.Ο. ΚΟΛΟΣΣΟΥ στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρας Δήμου Ρόδου».

2.20. α) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για την εκτέλεση της προμήθειας:  « Προμήθεια χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς γηπέδου Λαέρμων του Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού 300.000,00€. Β) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του.

2.21. Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο « Επισκευή-Συντήρηση Εγκαταστάσεων Αντισφαίρισης στις περιοχές Καρακόνερο & Έλλη Δήμου Ρόδου».

2.22. α)  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής  Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για την εκτέλεση του έργου « Κατασκευή νέου βοηθητικού γηπέδου στην Τ.Κ. Μαριτσών ΔΕ Πεταλούδων», προϋπολογισμού 266.251,00€, β) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του.

2.23.  Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ ΠΝΑΙ και Δήμου Ρόδου για την υλοποίηση του έργου « Αποκατάσταση και προμήθεια χλοοτάπητα γηπέδου Δαματριάς».

2.24. 3η τροποποίηση της Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο « Προμήθεια ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου ποδοσφαίρου της Ε.Π.Σ.Ρ. στις Αθλητικές εγκαταστάσεις Καρακόνερου του Δήμου Ρόδου , ως προς το άρθρο 2: Ισχύς έως 23/04/2020.

2.25. 3η τροποποίηση της Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο « Συντήρηση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θεολόγου» ως προς το άρθρο 6: Διάρκεια-Χρονοδιάγραμμα με τη χορήγηση παράτασης ισχύος έως 23/04/2020.

2.26.  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΟ Χ.Υ.Τ.Α  ΡΟΔΟΥ».

2.27. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 494.680,64€.

2.28. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 239.940,00€

2.29.  Έγκριση μελέτης του έργου: « Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων πόλεως Ρόδου», αρ. πρωτ. 16/14861/2019.

2.30.   Έγκριση μελέτης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΛΥΣΟΥ»

2.31.   Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης Γ Φάσης για την εκτέλεση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kV ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : 1. Υ/Σ ΡΟΔΙΝΙΟΥ – Κ.Δ ΡΟΔΟΥ 2. Ζ/Ξ ΣΟΡΩΝΗΣ – Κ.Δ ΡΟΔΟΥ’’» της ΔΕΔΔΗΕ, αρ. πρωτ. 16/14979/2019.

2.32. Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ», αρ. πρωτ. 2/9884/2019.

2.33. Παράταση προθεσμίας εργασιών της σύμβασης παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του οπτικοαουστικού θεάματος στο Δημοτικό Ανθόκηπο πλατείας Ρίμινι Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/13869/2019.

2.34. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο : Ειδικές Μελέτες για την Αναδιαμόρφωση Πινακοθήκης  « Ανδρέας Ιωάννου», αρ. πρωτ. 2/12462/2019.

2.35. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ( τελικός-τακτοποιητικός) του έργου: « ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΛΛΑ ΚΟΡΟΝΑ», αρ. πρωτ. 2/14233/2019.

2.36.  Παράταση προθεσμίας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΠΕΔ και Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/13181/2019.

2.37. Παράταση προθεσμίας περαίωσης Έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ», αρ.πρωτ.2/14926/2019.

2.38.Έγκριση μελέτης του έργου «Επισκευή και συντήρηση παιδικού σταθμού Κολυμπίων της Δ.Ε Αφάντου», αρ.πρωτ.16/44512

3.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Φ.Χατζηδιάκος)

3.1. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων, αρ. πρωτ. 2/12249, 2/ 13695/2019 και 2/14412/2019.

3.2. Έγκριση παράτασης σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης για το έργο “ΜΟΤΙVATE-Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand” που υλοποιείται στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου προγράμματος Interreg-MED 2014-2020, αρ.πρωτ.2/15109/2019.

3.3. Έγκριση Παράτασης σύμβασης για τη δαπάνη στα πλαίσια του έργου «MOTIVATE – Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand» για το TMHMA 1: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»,αρ.πρωτ.2/15112/2019.

3.4. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Κολυμβητήριο Δ.Ε. Ιαλυσού Δήμου Ρόδου» στην πρόσκληση V, με τίτλο «Ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτιρίων», του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών.

3.5.Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Βελτίωση Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Δικτύου  Δημοτικής Κοινότητας Αρχαγγέλου, Δ.Ε. Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου», στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (κωδικός πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ:4.3.1/Ε.Υ.Π._95(1Η).), αρ.πρωτ.2/15124/2019.

3.6.Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Βελτίωση Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Δικτύου  Τοπικής Κοινότητας Μονολίθου, Δημοτικής  Ενότητας Αταβύρου Δήμου Ρόδου», στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (κωδικός πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ:4.3.1/Ε.Υ.Π._95(1Η).), αρ.πρωτ.2/15120/2019.

3.7. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ρόδου στον Άξονα προτεραιότητας  Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές , του  προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών (πρόσκληση VI). αρ.πρωτ.2/15114/2019.

 

4.ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κα Άννα Ζωάννου).

4.1.  Εισήγηση για οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες, αρ. πρωτ. 14/13255/2019.

4.2.  Νέα Πρόσληψη στην Πράξη « Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου, με Κωδικό ΟΠΣ 5000577 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Νότιο Αιγαίο 20147-2020», αρ. πρωτ. 14/14041/2019.

4.3.  Προσλήψεις στην Πράξη « Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5000568 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Νότιο Αιγαίο 2014-2020», αρ. πρωτ. 14/14008/2019.

 

 1. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  &  ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι.Κορωναίος)

5.1. Αποδοχές  χρηματοδοτήσεων, αρ. πρωτ. 2/12059/2019 και 2/11789/2019.

5.2. Ορισμός μελών στην Επιτροπή Παραλαβής για τη συντήρηση & καθαρισμό μοκετών Δημοτικών Παιδικών Σταθμών & ΚΔΑΠ για το έτος 2019, αρ. πρωτ. 2/11492/2019.

5.3. Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία            « Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου».

5.4.  Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία           « Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου».

5.5.  Παραχώρηση της χρήσης σχολικής αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Αρχίπολης στον « Πολιτιστικό Σύλλογο Αρχίπολης ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ» για τη λειτουργία τμήματος Η/Υ, αρ. πρωτ. 2/14396/2019.

5.6.  Κατανομή πιστώσεων από τους Κ.Α.Π. έτους 2019 ( Α΄ Δόση) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/14399/2019.

5.7. Γνωμοδότηση Δ.Σ. για την ίδρυση ή κατάργηση Τμημάτων Ένταξης  ( Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου.

6.ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Μ.Παλαιολόγου).

6.1. Τροποποίηση της από 1.11.2016 Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ρόδου και της ΕΕΑΑ Α.Ε  για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων, αρ.πρωτ.2/15086/2019.

 1. ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ο.Π.Α.Ρ.

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΡ κ. Στ.Κυριαζής)

7.1. Αντικατάσταση Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ο.Π.Α.Ρ., αρ. πρωτ. 755/2019.

 

 

 1. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος κ. Α. Πάλλας)

8.1. Ορισμός μελών στην επιτροπή παραλαβής για την προμήθεια ειδών και υλικών πυρόσβεσης και πυροπροστασίας για το έτος 2019, αρ. πρωτ. 2/12373/2019.

8.2. Έγκριση μετάβασης στελεχών του Δήμου Ρόδου ( Ηλίας Αργύρης) στη συνάντηση αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Κοινοπραξίας του Ευρωπαϊκού έργου IN-PREP, αρ. πρωτ. 2/14922/2019.

8.3. Έγκριση μετάβασης στελεχών του Δήμου Ρόδου ( Ευθυμία Μακρή) στη συνάντηση αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Κοινοπραξίας του Ευρωπαϊκού έργου IN-PREP, αρ. πρωτ. 2/14924/2019.

 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Γ.Πόκκιας).

9.1. Παραχώρηση Δημοτικού Σφαγείου Έμπωνας στην εταιρεία « ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ Α.Ε.», αρ. πρωτ. 5/14465/2019.

9.2. Ανάκληση Αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου, αρ. πρωτ. 5/14571/2019.

9.3. Ανάκληση Αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου,  αρ. πρωτ. 5/14574/2019.

9.4. Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, αρ. πρωτ. 5/14577/2019.

10.ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

(Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ.Μ.Σταυρής).

10.1. Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας οχημάτων-μηχανημάτων προς την ΔΕΥΑΡ.

11.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ.Μ.Χατζηλαζάρου)

11.1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Βεατρίκης-Καλλιόπης Σέρβου του Αθανασίου στην Αθήνα προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στην έκθεση τουρισμού Greek Travel Show 2019, αρ. πρωτ. 2/14568/2019.

11.2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Προϊσταμένης του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τουρισμού της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Ειρήνης Χατζηνικολάου του Διαμαντή στην Αθήνα προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στην έκθεση τουρισμού Greek Travel Show 2019, αρ. πρωτ. 2/14570/2019.

11.3.  Ορισμός μελών στις Επιτροπές παραλαβής υλικών και υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου για το έτος 2019, αρ. πρωτ. 2/14566/2019.

11.4.  Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων κυρίας Μαρίας Χατζηλαζάρου του Λαζάρου στην Αθήνα προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στην έκθεση τουρισμού Greek Travel Show  2019, αρ. πρωτ. 2/14820/2019.

12.ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας κ.Ε.Κορναρόπουλος).

12.1. Στρατηγικός Προγραμματισμός Προσλήψεων Δήμου Ρόδου 2020-2023 δυνάμει του ν 4590/2019.

 

 1. ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ο.Π. και Α.Μ.Κ.Ε.

(Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Σ. Πετράκης).

13.1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 10/2019 Απόφασης με θέμα « Έγκριση Ισολογισμού & Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης 2017- Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Λογιστή Γεωργίου Ν. Νίκου ΑΜ ΣΟΕΛ 21841».

13.2. Ορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Δήμου Ροδίων (ΑΜΚΕ) λόγω λήξης της διετούς θητείας τους.

 1. ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

14.1. Υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και 1η εσωτερική αναμόρφωση του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, οικονομικού έτους 2019

15.ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ

(Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. κ.Μ.Χριστοδούλου)

15.1. Έγκριση ( Ορθή Επανάληψη) της 2ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 .

 

 1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

16.1. Εισήγηση για την Έγκριση Δαπάνης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για ”Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση” για την εργασία Παροχής Υπηρεσιών  “Συντήρηση εφαρμογών Λογισμικού των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών” του Δήμου Ρόδου για τα έτη 2019-2020.

 1. Δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών ( Κ.Ε.Υ.Δ.) στο Δήμο Ρόδου.
 2. Έγκριση δαπάνης εξόδων φιλοξενίας Διεθνούς θερινού σχολείου σε συνεργασία με το εργαστήριο φωτομετρίας της σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών για τη Τοπογράφηση Αρχαιολογικού Χώρου στην περιοχή της Κυμισάλας, αρ. πρωτ. 2/11345/2019.
 3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2019 Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής που αφορά: « Ορισμός μελών Οργανωτικής Επιτροπής της 54ης Πανελλήνιας Έκθεσης Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής».
 4. Έγκριση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, αρ. πρωτ. 7/11575/2019.
 5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 27/2019 Απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου που αφορά: « Σύσταση επιτροπής για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών καλλιτεχνών, καλλιτεχνών και δημιουργών ειδών λαϊκής τέχνης για αδειοδότηση κοινόχρηστου χώρου».

 562 total views,  2 views today