Σε ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Κω ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου, στις 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΡΘΡ. 163 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 3463/2006, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη:

“ΕΓΚΡΙΣΗ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ, ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2019”.

 137 total views,  2 views today