Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου την Τρίτη

273

Για την Τρίτη 30 Νοεμβρίου και ώρα 17:30 έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  Ρόδου.  Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

Στην ημερήσια διάταξη έχουν περιληφθεί τα ακόλουθα θέματα:

Ενημέρωση από τον Δήμαρχο Αντώνη Β. Καμπουράκη και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους & Δημοτικούς Συμβούλους.

 1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2021. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
 2. Έγκριση αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων ετών 2017-2018 (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ), Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 900/2021 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
 3. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης).
 4. Ορισμός συνοδού παράλληλης στήριξης για τέκνο σε Δημοτικό Παιδικό Σταθμό. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Ευστράτιος Καρίκης).
 5. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου σχετικά με τις μεταβολές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου, για το σχολικό έτος 2022- 2023.  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Ευστράτιος Καρίκης).
 6. Έγκριση της υπ’αριθ. 73/19-11-2021 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση μελέτης εισόδου εξόδου οχημάτων από την ΚΜ 18881004 γαιών Αρχαγγέλου ιδιοκτησίας Α & Π Α.Ε. για χρήση του ξενοδοχείου KOLYMBIA BEACH.  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).
 7. Λήψη απόφασης για καταβολή σε χρήμα ΜΑΠ προηγούμενων ετών. (Εισηγητής: Γενική Γραμματέας κα. Κυριακή Νικολαϊδου).
 8. Αίτημα συμβιβασμού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Τουριστική Ξενοδοχειακή Εμπορική Βιομηχανική Γεώργιος ΑΕ», μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 363/ 2013 (ΑΔΑ: ΒΛΞΧΩ1Ρ-ΣΞΦ).                         (Εισηγητής: Δικηγόρος  κ. Εμμανουήλ Στάγκας).
 9. Έγκριση της αρ. 136/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση της υπ’ αρ.34/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δ. Κ. Ρόδου με θέμα «Τροποποίηση στο Ο.Τ._83 σχεδίου πόλεως Ρόδου, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης με δικαστική απόφαση». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Στέφανος Δράκος).
 10. Αντικατάσταση προέδρου και μελών της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Αθανάσιος Βυρίνης).
 11. Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 144/2021 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση της υπ΄ αρ. 531/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τις προσλήψεις στην πράξη «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5000568 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». (Εισηγητής: Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κα. Ευδοκία Πάττα -Αποστολίδη).
 12. Χορήγηση σύμφωνης γνώμης για την τροποποίηση της χωροθέτησης του τουριστικού λιμένα Ρόδου. (Εισηγητής: Eντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κος Βασίλειος Παπαοϊκονόμου).