Σ. Καρίκης:” Στις εκλογές θα αναμετρηθούν δύο αντιλήψεις”

1006

Toν τρόπο με τον οποίο επιθυμεί και αγωνίζεται να λειτουργήσει ο δήμος Ρόδου δημοσιοποίησε σήμερα ο υποψήφιος δήμαρχος κ. Στράτος Καρίκης.

Όπως υπογραμμίζει στις εκλογές  θα αναμετρηθούν στην ουσία δύο αντιλήψεις. Η μία είναι αυτή που θέλει ένα δήμο κλειστό κύκλωμα με λειτουργία για λίγους απόμακρο από τους πολίτες και την κοινωνία. Η άλλη  που ανήκει στη Νέα Μέρα θέλει ένα δήμο ανοικτό προσβάσιμο για όλους με ένα δήμαρχο ανθρώπινο πρόσωπο, προσιτό, κοντά στον πολίτη.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση του ο κ. Καρίκης υπογραμμίζει τα ακόλουθα:

Στις εκλογές θα αναμετρηθούν δύο αντιλήψεις.

Η μία είναι αυτή που θέλει το Δήμο Ρόδου ένα κλειστό κύκλωμα για λίγους, με ένα Δήμαρχο απόμακρο που δεν ταυτίζεται με τους πολίτες και την κοινωνία. Η άλλη αντίληψη είναι η δική μας. Η ΝΕΑ ΜΕΡΑ για τη Ρόδο έρχεται για να χτίσει έναν Ανοιχτό και Δημοκρατικό Δήμο, με ένα Δήμαρχο με ανθρώπινο πρόσωπο, προσιτό, κοντά στον πολίτη.

Ανοιχτός Δήμος σημαίνει:

-Ο Δήμος Ρόδου θα δημιουργήσει αποκεντρωμένες διοικητικές δομές στις δημοτικές ενότητες. Θα εξυπηρετεί τους δημότες από το τηλέφωνο ή το διαδίκτυο, θα στέλνει τα πιστοποιητικά ή τα έγγραφα για τα οποία κάνουν αίτηση στο σπίτι τους. Το κάνουν άλλοι δήμοι. Μπορούμε να το κάνουμε και εμείς.

-Ελπίδα και προοπτική για τις ξεχασμένες κοινότητες. Όχι στα λόγια αλλά στην πράξη, θα εκχωρηθούν συγκεκριμένες αρμοδιότητες στα τοπικά συμβούλια και  στον πρώτο προϋπολογισμό θα υπάρξει και κατανομή πόρων στις κοινότητες για να μπορούν να υλοποιούν το μικρό, το αυτονόητο έργο που έχει ανάγκη το χωριό, η γειτονιά.

-Ο προϋπολογισμός του Δήμου θα ελέγχεται από τους ίδιους τους πολίτες αλλά και από ειδική επιτροπή ελέγχου του προϋπολογισμού του Δήμου, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων αλλά και εκπρόσωποι των φορέων και της κοινωνίας των πολιτών.

-Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μετατρέπεται πλέον σε μια ανοιχτή, δημοκρατική και συμμετοχική διαδικασία. Κάθε χρόνο πριν ψηφιστεί θα αποτελεί αντικείμενο διαλόγου σε όλες τις δημοτικές ενότητες , οι ίδιοι οι πολίτες αλλά και τα τοπικά συμβούλια και οι φορείς θα προτείνουν έργα που θα εντάσσονται στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.