Τα αποτελέσματα για τις προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας στην Κω

276

Στην Δι@ύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κω www.kos.gov.gr, από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι, αναρτήθηκαν σήμερα οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης,σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2021, για την πρόσληψη πενήντα έξι (56) εργαζόμενων (27 Μερικής και 29 Πλήρους απασχόλησης), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, για το διδακτικό έτος 2021 – 2022.