Συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου έχουν προγραμματιστεί να γίνουν με τηλεδιάσκεψη στις 21 και 22 Δεκεμβρίου . Στις 21 Δεκεμβρίου και ώρα 19:00  θα πραγματοποιηθεί  η ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραμένων της δημοτικής αρχής για το έτος 2020.

Για την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου και ώρα 17:00 έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για την έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Τεχνικού Προγράμματος, του Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2022

Η πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στις 21 Δεκεμβρίου και ώρα 17:00 με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Ενημέρωση από τον Δήμαρχο Αντώνη Β. Καμπουράκη και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους & Δημοτικούς Συμβούλους

  1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2021. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
  2. Λύση σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης: «Πολεοδομική Μελέτη Οικισμού Κρεμαστής (Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Βασίλειος Παπαοικονόμου).
  3. Χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμισθώσεως μοτοποδηλάτων, στην Κοινότητα Γενναδίου, αίτηση κ. Παύλου Παπασάββα. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Καραμαρίτης).
  4. Υπογραφή Σύμβασης παραχώρησης της λειτουργίας του Δημοτικού Καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στον Σύλλογο Φιλοζωικής Ρόδου, για το έτος 2022. (Εισηγήτρια: Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Ευδοκία Πάττα-Αποστολίδη).
  5. Υποβολή αιτήματος παραχώρησης δια χρησιδανείου, τμήματος της Κ.Μ. 441 Γαιών Απολλώνων, για ανέγερση πυροσβεστικού σταθμού Δ’ τάξης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
  6. Έγκριση της υπ’ αριθ. 75/10-12-2021 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην έγκριση μελέτης «εισόδου-εξόδου» οχημάτων, από τη Κ.Μ. 347Α γαιών Ρόδου, επί δημοτικού δρόμου, για χρήση εμπορίας, αποθήκευσης και διανομής, των επιχειρήσεων «Σωτήρης Τερζής & ΣΙΑ» και Ιωάννης Καραγιάννης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).
  7. Έγκριση της υπ’ αριθ. 77/10-12-2021 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην έγκριση της υπ’ αρ. 95/2021 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου, με θέμα «Αίτημα ενοικίασης κοινόχρηστου χώρου, σε Κ.Υ.Ε., επί της οδού Τάρπον Σπρινγκς, στην Κοινότητα Ρόδου (Τροποποίηση Κανονισμού Κ.Χ.) (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).
  8. Έγκριση της υπ’ αριθ. 78/10-12-2021 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην έγκριση μελέτης «εισόδου-εξόδου» οχημάτων, από την Κ.Μ.1012 γαιών Μασάρων, επί δημοτικής οδού (ΦΕΚ 427/ΑΑΠ/29-09-2008), για χρήση κατοικιών τουριστικής εκμετάλλευσης, ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Σ. Ζανέττου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).
  9. Έγκριση συμπληρωματικής μελέτης εργοταξιακής σήμανσης, για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ, στη Ρόδο – Part A’, Part A’B’ & Part B’M’H’». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

 241 total views,  6 views today