Ξεκινούν οι διαδικασίες για τη μεταφορά της έδρας του υπουργείου Τουρισμού από τη Λ. Αμαλίας στην οδό Σωκράτους 65, σε κτίριο που λειτουργούσε παλαιότερα το ξενοδοχείο Ambassadeur.

Ήδη, συστάθηκε ομάδα εργασίας στο υπουργείο για την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων για τις ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν εφεξής αναφορικά με τη διαδικασία μίσθωσης του κτιρίου της οδού Σωκράτους 65 στο οποίο θα μεταφερθεί η έδρα των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.

Συγκεκριμένα, έργο της επιτροπής θα είναι:

-Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην οποία βρίσκεται το κτίριο.

-Προτάσεις τροποποίησης του υφιστάμενου μισθωτηρίου δεδομένου ότι πρέπει να γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου.

-Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της διαδικασίας αλλαγής χρήσης του κτιρίου.

-Υποβολή προτάσεων αναφορικά με την προμελέτη εφαρμογής για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών της.

Η Ομάδα Εργασίας θα πρέπει να υποβάλλει τις προτάσεις της εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός.

Η ομάδα εργασίας απτοτελείται από τον/την:

Συντονιστή: Λούλη Κωνσταντίνο άμισθο μετακλητό ειδικό σύμβουλο στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Τουρισμού

Μέλη:

-Σαμαρίνη Πασχάλη, υπάλληλο του Τμήματος Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού.

-Νικολετοπούλου Ιωάννα, υπάλληλο του Τμήματος Μελετών και Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού.

-Αναγνωστοπούλου Μαρία, Δικηγόρο.

-Σιδέρη Ηλία, μετακλητό υπάλληλο στο Ιδιαίτερο Γραφείου του Υπουργού Τουρισμού

-Ζιούδα Ευθαλία, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού- Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.

-Δημοπούλου Γεωργία, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Γραφείου Συντονισμού Δημοσίων Πολιτικών του Υπουργείου Τουρισμού.

Γραμματέας της ομάδας εργασίας ορίζεται η Βαρσάμη Κυριακή, υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού με αναπληρώτρια την Αγγελίδου Ιωάννα, υπάλληλο της ιδίας Γραμματείας.

Το κτήριο έχει συνολική επιφάνεια 10.247,01 τ.μ. που αποτελείται από 2 υπόγεια, ισόγειο, τμήμα ημιορόφου, 8 ορόφους και δώμα. Μέχρι το έτος 1980, λειτουργούσε το ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας«AMBASSADEUR» δυναμικότητας 200 δωματίων (170 μονόκλινα, 30 δίκλινα). Το ξενοδοχείο κατασκευάστηκε το έτος 1961 και λειτούργησε έτσι για περίπου 20 έτη. Στη συνέχεια στο κτήριο λειτούργησε το Εφετείο Αθηνών μέχρι το έτος 2000, και έκτοτε είναι κενό.

 913 total views,  4 views today