Εχασε κάθε δικαίωμα να μιλά!

  • Με τις πρακτικές του κατάφερε να χάσει το δικαίωμα να μιλά. Οσο δικαια είναι τα αιτήματα που διατυπώνει, άλλο τόσο άδικα είναι τα ...επαναστατικά και αιμοβόρα σχέδια του!
  • ΟΛΟΙ συμφωνούμε για λύσεις, όχι όμως με αίμα, γκασμάδες και ...φτυάρια...

Ως υποκίνηση εξέγερσης κατά της δημόσιας τάξης μπορεί να χαρακτηριστεί η άνευ προηγουμένου ανάρτηση στο facebook του Προέδρου των Ξενοδοχοϋπαλλήλων της Ρόδου, Θανάση Σταμούλη, που λίγο πολύ καλεί τους εργαζόμενους την ερχόμενη Παρασκευή στην Πλατεία Δημαρχείου, σε πόλεμο, που όπως αναφέρει μόλις ξεκίνησε, με όπλα όπως υπονοεί φτυάρια και γκασμάδες, γιατί ήρθε ή ώρα εμείς ή αυτοί.

Όπως ήταν φυσικό η ανάρτηση πυροδοτησε μία σειρά αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία και ειδικότερα στο χώρο του υγιούς συνδικαλισμού.

Μάλιστα σε μια ώρα κρίσιμη για την πορεία του τουρισμού μόνο κακό μπορεί να κάνουν τέτοιες παροτρύνσεις με ανακοινώσεις μέσω των οποίων που μπορεί να στοιχειοθετούνται αδικήματα που εμπίπτουν στο νόμο περί υποκίνησης, πρόκλησης, διέγερσης ή προτροπής σε πράξεις ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά προσώπου ή ομάδας προσώπων.

Να σημειώσουμε το άρθρο 1 του Νόμου 927/1979 για την «Δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους», το οποίο τροποποιήθηκε με το Νόμο 4285/2014 (ευρύτερα γνωστός ως “αντιρατσιστικός νόμος”) προβλέπει:

1. Όποιος με πρόθεση, δημόσια, προφορικά ή δια του τύπου, μέσω του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο, υποκινεί, προκαλεί, διεγείρει ή προτρέπει σε πράξεις ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά προσώπου ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία, κατά τρόπο που εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή ενέχει απειλή για τη ζωή, την ελευθερία ή τη σωματική ακεραιότητα των ως άνω προσώπων, τιμωρείται με φυλάκιση τριών (3) μηνών έως τριών (3) ετών και με χρηματική ποινή πέντε έως είκοσι χιλιάδων (5.000 – 20.000) ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ AKOMH:   Τα νέα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά, θέρμανση, πληττόμενους κλάδους

2. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται όποιος με πρόθεση και με τα μέσα και τους τρόπους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, υποκινεί, προτρέπει, προκαλεί ή διεγείρει σε διάπραξη φθοράς ή βλάβης πραγμάτων, εφόσον αυτά χρησιμοποιούνταν από τις παραπάνω ομάδες ή πρόσωπα, κατά τρόπο που εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη.

3. Αν η πρόκληση, προτροπή, διέγερση ή υποκίνηση των προηγούμενων παραγράφων είχε ως αποτέλεσμα την τέλεση εγκλήματος, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή δεκαπέντε έως τριάντα χιλιάδων (15.000-30.000) ευρώ. Σε περίπτωση επιβολής ποινής φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, επιβάλλεται η αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων από ένα έως πέντε έτη.

4. Όποιος συγκροτεί ή συμμετέχει σε οργάνωση ή ένωση προσώπων οποιασδήποτε μορφής που επιδιώκει συστηματικά την τέλεση των πράξεων των παραγράφων 1 και 2, τιμωρείται με τις ποινές της παραγράφου 1, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. Ιδιαίτερo ενδιαφέρον παρουσιάζει εν προκειμένω η παράγραφος 5 του εν λόγω άρθρου, σύμφωνα με την οποία,

5. Αν η πράξη των προηγουμένων παραγράφων τελέστηκε από δημόσιο λειτουργό ή υπάλληλο, κατά την άσκηση των ανατεθειμένων σε αυτόν καθηκόντων, επιβάλλεται: α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2, φυλάκιση έξι (6) μηνών έως τριών (3) ετών και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων έως είκοσι πέντε χιλιάδων (10.000 -25.000) ευρώ και β) στην περίπτωση της παραγράφου 3, φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή είκοσι πέντε χιλιάδων έως πενήντα χιλιάδων (25.000 – 50.000) ευρώ.

 2,683 total views,  2 views today