Χιόνι στον Αττάβυρο, άσπρος ο Αγιος Ισίδωρος, χιόνι και στο Δίκαιο της Κω

1737
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΕΝΑ ΧΡΟΥΣΗ ΑΠΟ ΚΥΚΛΩΝΑ ΡΟΔΟΥ

Οπως είχε πρώτος προβλέψει ο Γιάννης Μανωλάς, τελικά χιόνι πέφτει και στη Ρόδο και στην Κω. Το χιόνι είναι αρκετά πυκνό στον Αττάβυρο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΒΑΣΙΛΑ

Ηδη η κορυφή του έχει ασπρίσει. ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΡΕΝΑΣ ΧΡΟΥΣΗ – ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΚΛΩΝΑ ΡΟΔΟΥ

Ασπρος είναι και ο Δίκαιος στην Κω.


Η κορυφή του όπως φαίνεται από την φωτογραφία του Κυκλώνα Ρόδου έχει πιάσει αρκετό χιόνι και είναι σε υψόμετρο χαμηλότερο από του Ατταβύρου