Ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Κω για τα PCR test

299

¨Οπως ανακοινώθηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο της Κω η ανώτατη τιμή για τα PCR test είναι τα 47 ευρώ. Η όποια παρέκκλιση θα πρέπει να καταγγέλεται στον Ιατρικό Σύλλογο του νησιού.

Η ανακοίνωση Ιατρικού Συλλόγου Κω είναι η ακόλουθη:

Ο Ιατρικός Σύλλογος Κω ενημερώνει ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 2/04.01.2022   η ανώτατη τιμή του PCRtest (μοριακό τεστ) ανέρχεται στα 47 €, εφόσον η δειγματοληψία εκτελείται στα αδειοδοτημένα για αυτό το σκοπό Διαγνωστικά Εργαστήρια.

Οποιαδήποτε παρέκκλιση να καταγγέλλεται άμεσα στον Ιατρικό Σύλλογο Κω.