Την έντονη διαμαρτυρία του εκφράζει με ανακοίνωσή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου για την πρόσληψη στο Δήμο δικηγόρου από την Αθήνα, με προϋπηρεσία μόλις 2 χρόνων και απαξιώνοντας τους νομικούς του νησιού.

Όπως δήλωσε στον sky ο Πρόεδρος του Συλλόγου Βασίλης Περίδης «Η πράξη του Δημάρχου δεν προσβάλλει απλώς το σύνολο των δικηγόρων του νησιού, αλλά και την ίδια τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου. Δεν υπήρχε ούτε ένας δικηγόρος από τη Ρόδο, ικανός να συμβουλεύσει το Δήμο και το Δήμαρχο;» διερωτήθηκε και πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά της δημοτικής αρχής που καρακάμπτει το Σύλλογο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη στάση του Δημοτικού Συμβουλίου που καταδίκασε τις προσλήψεις σε θέσεις εργασίας της ΔΕΗ χωρίς το κριτήριο της εντοπιότητας, τη στιγμή που επέλεξε να διορίσει ως ειδική συνεργάτιδα του Δημάρχου σε νομικά θέματα δικηγόρο εξ Αθηνών.

Επιπροσθέτως ο κ. Περίδης τόνισε ότι “οι δικηγόροι της Ρόδου είναι άξιοι και με άριστες μεταπτυχιακές σπουδές ακόμη και με διδακτορικά. Από ηθικής πλευράς δε μπορεί να καταδικάζει το Δημοτικό Συμβούλιο τις προσλήψεις στην προκήρυξη της ΔΕΗ για την εντοπιότητα και εδώ να το παρακάμπτουν ως κριτήριο. Ο Δήμαρχος δεν υποχρεούται εκ του νόμου, αλλά τυπικά όφειλε να μας ενημερώσει στο Σύλλογο. Δε μπορεί να απαξιώνει τον ΔΣΡ και να περιφρονεί το ροδιακό λαό”.

Τέλος για την προσληφθείσα, ανέφερε ότι δεν γνωρίζει ποιες είναι οι γνώσεις της, όμως είναι από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και ασκεί δύο χρόνια το επάγγελμα.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΣΡ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου συνήλθε στις 12.4.2021 εκτάκτως και  αποφάσισε τα εξής:

Διαμαρτύρεται έντονα προς τον Δήμαρχο Ρόδου για την πρόσληψη με την υπ΄αριθ. 711/11.3.2021 απόφασή του, χωρίς ουδεμία προηγούμενη ενημέρωση του Συλλόγου μας, ως ειδικής συνεργάτιδας του σε νομικά θέματα με σχέση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, έχοντας αποκλείσει  τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, την ίδια στιγμή μάλιστα, που σύσσωμη η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό  Συμβούλιο έχουν ταχθεί δημόσια υπέρ της εντοπιότητας. Η πρόσληψη έγινε με άγνωστα σ΄ εμάς  κριτήρια.

Οι  Δικηγόροι της Ρόδου διαθέτουν επιστημονική επάρκεια, εμπειρία και εξειδίκευση σε τομείς του δικαίου, οι δε περισσότεροι εξ αυτών κατέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους και για το λόγο αυτό χαίρουν της εμπιστοσύνης του ροδιακού λαού.

Η πράξη του δεν προσβάλλει απλώς το σύνολο των Δικηγόρων της Ρόδου, αλλά και την ίδια τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου, η οποία απαρτίζεται από άριστους νομικούς, που διαχρονικά έχουν αποδείξει ότι προασπίζονται με επιτυχία τα συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών του.

Τον  καλούμε επιπλέον να προχωρήσει στη σύγκληση της επιτροπής επιλογής δύο δικηγόρων για τις νομικές υπηρεσίες  του Δήμου με πάγια  αντιμισθία, θέσεις οι οποίες έχουν ήδη προκηρυχθεί. Δυστυχώς η πλήρης απαξίωση του σώματος των Δικηγόρων της Ρόδου από τον Δήμαρχο Ρόδου συνεχίζεται.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού  Συλλόγου Ρόδου

Ο Πρόεδρος                                            Η  Γ. Γραμματέας

Βασίλειος Περίδης                            Καλλιόπη Παπαπαύλου – Βαρδέλλη

 

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Για την απόφασή του ο Δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης ως προς την πρόσληψη ειδικής συνεργάτιδας υπογραμμίζει:

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Προσλαμβάνουμε την Ειρήνη ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ του Γεωργίου, πτυχιούχο Νομικής, εν ενεργεία Δικηγόρος, ως Ειδική Συνεργάτιδα για την επικουρία του Δημάρχου, κατά την άσκηση των καθηκόντων της.
Η ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Το αντικείμενο των καθηκόντων της, είναι η συνεπικουρία στο έργο του Δημάρχου, θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, (γραπτά ή προφορικά) που αφορούν ειδικότερα θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (π.χ. διοικητικού δικαίου, αστικού-εμπορικού δικαίου) και σχετίζονται με τις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες του Δήμου καθώς και την εν γένει παρακολούθηση των νομικών ενεργειών του Δήμου.

Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών. Οι συνολικές δαπάνες μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών προϋπολογίζονται σε 30.000,00 € και 7.500,00 € αντίστοιχα, οι οποίες θα βαρύνουν τους Κ.Α. 00-6031.0001 και Κ.Α. 00-6053.0001 αντίστοιχα του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021.
Ο Δήμαρχος Ρόδου
Αντώνης Β. Καμπουράκης».

 2,106 total views,  6 views today