Aύριο η Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε»

198

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία «Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΦΟΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 7ηΑυγούστου 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:45 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου (Πλατεία Ελευθερίας 1) στη Ρόδο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ενημέρωση μετόχων.
  2. Παρουσίαση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΠΕΣΔΑ.
  3. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
  4. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2020.
  5. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2021
  6. Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας του έτους 2021.