Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοίνωσε  την έγκριση του έργου PROMETHEUS για την ανάπτυξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, στα πλαίσια της ανταγωνιστικής πρόσκλησης Higher Education Innovation (HEI) του European Institute of Technology (EIT), στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 700 ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και φορείς από 32 χώρες της Ευρώπης.

Το έργο PROMETHEUS «Innovation and Entrepreneurship in the domains of Digital Transformation, Circular Economy and Sustainable Development» θα έχει μέγιστη διάρκεια 2 έτη και είναι το μόνο από τα 23 εγκεκριμένα έργα, με συνολικό ύψος χρηματοδότησης 27 εκ. Ευρώ, που θα υλοποιηθεί υπό τον συντονισμό Ελληνικού Πανεπιστημίου. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη συστημάτων και υπηρεσιών για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα, την υποστήριξη των φοιτητών στη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων αλλά και την διεθνή συνεργασία πανεπιστημίων και φορέων της αγοράς.  Στο έργο συμμετέχουν οι εξής φορείς:

  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου (συντονιστής εταίρος)
  • Πανεπιστήμιο Πατρών, CrowdPolicy και European Regional Framework for Cooperation, Ελλάδα
  • Πανεπιστήμιο TWENTE, Ολλανδία
  • Πανεπιστήμιο Sapienza, Ιταλία
  • National Institute of Research and Development for Food Bioresources, Ρουμανία
  • Πανεπιστήμιο Cyril and Methodius, Βόρεια Μακεδονία

Η πρωτοβουλία HEI είναι βασικό μέρος του προγράμματος στρατηγικής καινοτομίας του EIT για τα έτη 2021-2027 και στοχεύει στη στήριξη ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση και καθοδήγηση, πρόσβαση  στο οικοσύστημα καινοτομίας του ΕΙΤ και χρηματοδότηση, επιτρέποντάς τους να αναπτύξουν σχέδια δράσης και νέες υπηρεσίες για την καινοτομία και επιχειρηματικότητα στα επόμενα έτη.

Ο Γιάννης Χαραλαμπίδης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και επιστημονικά υπεύθυνος του έργου, δήλωσε: “Το έργο PROMETHEUS είναι αποτέλεσμα συντονισμένων προσπαθειών του πανεπιστημίου μας, σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ, επιχειρήσεις και φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο δρόμο των Aegean Startups, των προπτυχιακών μαθημάτων, των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και των θερινών σχολείων μας για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έρχεται τώρα μία μεγαλύτερη διεθνής επιτυχία και πρόκληση.  Θα προσπαθήσουμε όλοι ώστε ο «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» να φέρει νέα πνοή, συστήματα και συνεργασίες για να βοηθήσει τα νέα παιδιά να καινοτομήσουν με όρεξη και να επιχειρήσουν με ήθος, στη νέα κυκλική οικονομία για την αειφόρο ανάπτυξη.»

 141 total views,  2 views today