Συνεδρίασε σήμερα 24.6.2019 το Εποπτικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) στα γραφεία της στην Αθήνα.

Παρουσία και των πέντε (5) μελών του:
• Κόκκινο Χαράλαμπο, πρόεδρο,
• Μακρόπουλο Θεόδωρο, αντιπρόεδρο,
• Γαλιατσάτο Σπυρίδων, γραμματέα,
• Φιλίππου Πέτρο, μέλος και
• Ψαθά Βασίλειο μέλος
εγκρίθηκε

ΟΜΟΦΩΝΑ

η Ειδική Έκθεση Επί του Απολογισμού Οικονομικής Διαχείρισης Έτους 2018 της ΕΝ.Π.Ε.
• Με το α.π. 432/24.6.2019 ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) και Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος ενημέρωσε τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Αντώνη Ρουπακιώτη για την παραπάνω απόφαση.

 122 total views,  4 views today