UNWTO: Ανάκαμψη του Τουρισμού το 2022

165

Ο σημαντικός ρόλος που θα διαδραματίσει ο τουρισμός στην ανάκαμψη των εθνικών οικονομιών  και του παγκόσμιου εμπορίου τονίζεται στην έκδοση για το 2022 της έκθεσης των Ηνωμένων Εθνών  για την Παγκόσμια Οικονομική Κατάσταση και τις προοπτικές.

Βασιζόμενη σε στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO), η WESP υπογραμμίζει τη σημασία του τομέα για την παγκόσμια οικονομία και ιδιαίτερα για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, συμπεριλαμβανομένων των Μικρών Νησιωτικών Αναπτυσσόμενων Κρατών (SIDS).

Μετά από μια παγκόσμια συρρίκνωση κατά 3,4% το 2020 και μια ανάκαμψη κατά 5,5% το 2021, η παγκόσμια οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 4% το 2022 και στη συνέχεια κατά 3,5% το 2023. Δεδομένης της σημασίας του ως κύριου τομέα εξαγωγών (πριν από την πανδημία ο τουρισμός ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος στον κόσμο, μετά τα καύσιμα και τα χημικά) και αναγνωρίζοντας τον ρόλο του ως “πηγή” απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης, η ανάκαμψη του τομέα αναμένεται να επιφέρει ανάπτυξη κάθε περιοχή του κόσμου.

Μιλώντας για τη σημασία του τουρισμού, ο γενικός γραμματέας του UNWTO, Zurab Pololikashvili, δήλωσε: “Η αιφνιδιαστική αναστολή του διεθνούς τουρισμού που προκλήθηκε από την πανδημία, ανέδειξε τη σημασία του τομέα, τόσο για τις εθνικές οικονομίες, όσο και για τα βιοποριστικά μέσα του καθενός. Η εμβληματική έκθεση του ΟΗΕ χρησιμοποιεί δεδομένα και αναλύσεις του UNWTO για να εκτιμήσει το κόστος της μείωσης του τουρισμού και καταδεικνύει πόσο σημαντική θα είναι η επανεκκίνησή του το 2022 και μετά”.

Πλήττονται θέσεις εργασίας, οικονομική ανάπτυξη και ισότητα

Η τελευταία έκδοση της έκθεσης του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Οικονομική Κατάσταση και Προοπτικές χρησιμοποιεί βασικά στοιχεία του UNWTO σχετικά με τις διεθνείς τουριστικές αφίξεις και τα έσοδα από τον τουρισμό, για να καταδείξει πώς ο αντίκτυπος της πανδημίας έγινε αισθητός πέρα από τον ίδιο τον τομέα.

Οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις μειώθηκαν κατά 73% το 2020, υποχωρώντας σε επίπεδα που είχαν να παρατηρηθούν εδώ και 30 χρόνια. Και ενώ ο τουρισμός κατέγραψε μια μέτρια βελτίωση  το τρίτο τρίμηνο του 2021οι διεθνείς αφίξεις μεταξύ Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021, εξακολουθούσαν να είναι 20% κάτω από τα επίπεδα του 2020 και 76% κάτω από τα επίπεδα του 2019 (τα αποτελέσματα του πλήρους έτους 2021 θα ανακοινωθούν από τον UNWTO στις 18 Ιανουαρίου).

Η κρίση είχε καταστροφικές επιπτώσεις στην απασχόληση, μεταξύ άλλων, στον τομέα της φιλοξενίας, των ταξιδιωτικών υπηρεσιών και του λιανικού εμπορίου. Επηρέασε δυσανάλογα ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των νέων και των μεταναστών εργαζομένων, καθώς και των εργαζομένων με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο και δεξιότητες. Η επιδείνωση του χάσματος μεταξύ των φύλων είναι εμφανής, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, με τις γυναίκες να διαπιστώνουν μεγαλύτερη μείωση της απασχόλησης και της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό από ό,τι οι άνδρες.

Διαφοροποίηση για την ανάκαμψη

Αναλύοντας περαιτέρω τον ρόλο του τομέα στην οικονομική ανάκαμψη, η έκθεση του ΟΗΕ σημειώνει ότι πολλοί προορισμοί, ιδίως οι χώρες που εξαρτώνται από τον τουρισμό, θα πρέπει να διαφοροποιήσουν τον τουρισμό τους καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022 και πέραν αυτού.

Βασιζόμενη και πάλι στην ανάλυση του UNWTO, η δημοσίευση δείχνει πώς πολλοί προορισμοί αναπτύσσουν τον εσωτερικό και αγροτικό τουρισμό για να βοηθήσουν τις τοπικές οικονομίες σε αγροτικές και υποβαθμισμένες περιοχές να ενισχύσουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και να προστατεύσουν τους φυσικούς πόρους και την πολιτιστική κληρονομιά, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν τις γυναίκες, τη νεολαία και τους αυτόχθονες πληθυσμούς.

Επιπλέον, η έκθεση επισημαίνει πώς τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη μπορούν να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι τοπικές επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι διατηρούν μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών οφελών που αποφέρει ο διεθνής τουρισμός, σημειώνοντας για παράδειγμα ότι η “διαρροή τουριστικών δαπανών” εκτιμάται ότι ανέρχεται στο 80% του συνόλου των χρημάτων που ξοδεύονται από τους τουρίστες στην περιοχή της Καραϊβικής.

Πηγή : Χρήμα και Τουρισμός