Εκτιμήσεις για την οικονομία και το εμπόριο μετά και τις συζητήσεις των κρατών μελών της ΕΕ στο Σίμπιου της Ρουμανίας κάνει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ κ. Βασίλης Κορκίδης.

“Η σύνοδος κορυφής είχε αρχικά ως στόχο να θέσει μια νέα σίγουρη κατεύθυνση για την Ευρώπη μετά την αναβολή της αναστάτωσης ενός Brexit, το οποίο στην περίπτωση αυτή έχει αναβληθεί.Σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής, η οικονομία της ΕΕ συνεχίζει να αναπτύσσεται κατά 1,4%, αλλά πιο αργά από το 2018 (2%) και το 2017 (2,4%) ως αποτέλεσμα της πρόσφατης επιβράδυνσης του παγκόσμιου εμπορίου συνεχιζόμενοι φόβοι για έναν εμπορικό πόλεμο υπό την ηγεσία των ΗΠΑ”, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ.

Αναλυτικά ο κ. Β Κορκίδης αναφέρει τα ακόλουθα:

Την περασμένη εβδομάδα οι αρχηγοί κρατών συζήτησαν στο Σίμπιου της Ρουμανίας μια στρατηγική ατζέντα για το μέλλον της ΕΕ, επικεντρώνοντας: 1) στην προστασία των πολιτών και των ελευθεριών, 2) στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για τη μελλοντική οικονομική βάση, 3) στην οικοδόμηση μιας πιο πράσινης, και περισσότερο μέλλον χωρίς αποκλεισμούς, 4) Προώθηση των ευρωπαϊκών συμφερόντων και αξιών στον κόσμο.
Η ημερήσια διάταξη επανέλαβε, μεταξύ άλλων, την υπεράσπιση του κράτους δικαίου, την εμβάθυνση και ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, τη διασφάλιση δίκαιου ανταγωνισμού, την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης.
Στη δήλωση του Sibiu, τα κράτη μέλη υιοθέτησαν 10 δεσμεύσεις πολύ ευρείας διατύπωσης, οι οποίες ανταποκρίνονται στην ημερήσια διάταξη, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για την ΕΕ και συνεργαζόμενες, αφήνοντας όμως να αναπτυχθούν λεπτομέρειες στο επόμενο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής πλησιέστερα στο τέλος του έτους.

Η σύνοδος κορυφής είχε αρχικά ως στόχο να θέσει μια νέα σίγουρη κατεύθυνση για την Ευρώπη μετά την αναβολή της αναστάτωσης ενός Brexit, το οποίο στην περίπτωση αυτή έχει αναβληθεί.

Σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής, η οικονομία της ΕΕ συνεχίζει να αναπτύσσεται κατά 1,4%, αλλά πιο αργά από το 2018 (2%) και το 2017 (2,4%) ως αποτέλεσμα της πρόσφατης επιβράδυνσης του παγκόσμιου εμπορίου συνεχιζόμενοι φόβοι για έναν εμπορικό πόλεμο υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Η συνεχιζόμενη αδυναμία του μεταποιητικού τομέα της ΕΕ, που επηρεάζει ιδιαίτερα την αυτοκινητοβιομηχανία (κυρίως στη Γερμανία), θα μειώσει τα στοιχεία για το ΑΕΠ κατά 2019.
Το 2020, οι δυσμενείς εγχώριοι παράγοντες αναμένεται να εξασθενίσουν και η οικονομική ανάκαμψη εκτός της ΕΕ να υποχωρήσει, υποστηριζόμενη από την χαλάρωση των παγκόσμιων οικονομικών συνθηκών και τη συνέχιση της τόνωσης της νομισματικής πολιτικής.

Η Γερμανία θα παρουσιάσει αύξηση κατά 1,5% το 2019 και το 2020 αντιστοίχως, τη Γαλλία κατά 1,3% και 1,5%, την Ιταλία κατά 0,1% και 0,7%, την Ισπανία κατά 2,1% και κατά 1,9%. Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, υπό την προϋπόθεση της αβεβαιότητας σχετικά με την Brexit, θα παρουσιάσει αύξηση 1,3% το 2019 και το 2020. Η ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη θα αντισταθμίσει την επιβράδυνση της εξωτερικής ζήτησης, χάρη στις θετικές εξελίξεις στις αγορές εργασίας και στην αύξηση της αγοραστικής δύναμης.

Το ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ προβλέπεται να μειωθεί στο 7,7% το 2019 και στο 7,3% το 2020, χαμηλότερο από ό, τι πριν από την ύφεση του 2008. Ο πληθωρισμός στην ΕΕ αναμένεται να μειωθεί φέτος στο 1,6% (και λόγω των χαμηλότερων τιμών του πετρελαίου) προτού αυξηθεί στο 1,7% το 2020. Ο κίνδυνος προστατευτισμού σε παγκόσμιο επίπεδο και η τρέχουσα επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης του ΑΕΠ και του εμπορίου θα μπορούσε να αποδειχθεί πιο επίμονο από το αναμενόμενο.

Στην Ευρώπη, οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν τη πιθανότητα να συνεχιστεί η κάμψη της μεταποίησης.