Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τηνυπ’αριθμ. 620/82917 της 17/04/2019 Απόφασή της εγκρίνει την σφαγειοτεχνική εγκατάσταση της επιχείρησης «Δημοτικό Σφαγείο Νισύρου» που βρίσκεται στην θέση «Αρκής» Μανδρακίου του Δήμου Νισύρου .

Η έγκριση αφορά στην παραγωγή και εμπορία κρεάτων στην Ενιαία Αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και εξαγωγές προς τρίτες χώρες ήτοι δυναμικότητας στους 150 τόνους ανά έτος.

Η σφαγή των ζώων επιτρέπεται από το νόμο να διενεργείται μόνο σε εγκεκριμένα σφαγεία που διαθέτουν ειδικό κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης.

Ο Δήμος  Νισύρου  μετά από ενέργειές του εξασφάλισε την απαιτούμενη αυτή έγκριση με γνώμονα το αίσθημα ευθύνης για την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και την προστασία του καταναλωτικού κοινού.

 

 148 total views,  2 views today