Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τα 800€ από τους οικοδόμους

469

Από το Σωματείο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων γίνεται γνωστό ότι: “Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου και μέχρι την Κυριακή 17/5/2020, θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, οι υπεύθυνες δηλώσεις-αιτήσεις των δικαιούχων οικοδόμων, δασεργατών, λατόμων, ασβεστοποιών κ.α., για να λάβουν το επίδομα των 800€ λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος θα πρέπει να υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση-αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση : https://supportemployees.services.gov.gr,  εντός του προκαθορισμένου χρονικού ορίου, δηλ. από 11/05/2020 έως 17/05/2020.

Οι προϋποθέσεις χορήγησης των 800€ είναι οι εξής:

Α. ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

Να έχουν λάβει το δωρόσημο του Πάσχα 2020 και να μην έχουν μπει στο ταμείο ανεργίας από 01/01/2020 μέχρι 30/04/2020

Β. ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ, ΛΑΤΟΜΟΙ, ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΟΙ, ΣΜΙΡΥΔΟΡΥΚΤΕΣ ΝΑΞΟΥ, ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΕΣ, ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΟΙ, ΠΛΙΝΘΟΠΟΙΟΙ

Να έχουν λάβει το ειδικό εποχικό επίδομα του άρθρου 22, του ν.1836/1989, κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2019-Νοεμβρίου 2019 και να μην έχουν μπει στο ταμείο ανεργίας από 01/01/2020 μέχρι 30/04/2020.

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                       ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ