Έργασίες ανάπλασης στο Τιγκάκι

340

Νέα εικόνα, αισθητικά και λειτουργικά αναβαθμισμένη, θα παρουσιάζει ο κεντρικός δρόμος και η πλατεία Τιγκακίου, με την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης της περιοχής.

Πρόκειται για ένα ακόμα έργο πνοής που υλοποιεί ο Δήμος Κω, σε μία σημαντική τουριστική περιοχή του νησιού μας, η ανάπλαση της οποίας θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση και την αναβάθμιση της, στηρίζοντας τις επιχειρήσεις και την τοπική οικονομία.

Το έργο με τίτλο «Πλήρης ανάπλαση κεντρικής οδού οικισμού Τιγκακίου (από ξενοδοχείο ‘ΤΡΟΠΙΚΑΛ ΣΟΛ’ έως ταβέρνα ‘ΠΛΩΡΗ’)» ξεκίνησε ήδη με την υπογείωση των δικτύων ηλεκτροδότησης, που αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου σε ένα μήνα και αποτελεί προϋπόθεση υλοποίησης του έργου ανάπλασης που ακολουθεί.

Το έργο, σύμφωνα με την υπ΄αριθμό μελέτη 22/2020, που συνέταξαν τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου, με προϋπολογιζόμενο κόστος 756.000€ και τελικό κόστος 410.115,41€, με ανάδοχο εταιρεία την «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

Επιπλέον, ο Δήμος Κω καλύπτει δαπάνη 78.000€ για την υπογείωση των δικτύων ηλεκτροδότησης, έργο που συγχρηματοδοτείται και από το ΔΕΔΔΗΕ.

Η ανάπλαση περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης, όπως καθαίρεση των υφιστάμενων πεζοδρομίων, εργασίες καλύτερης αντιμετώπισης των ομβρίων υδάτων, αποξήλωση και απομάκρυνση κατεστραμμένων εξοπλισμών από όλους τους επιμέρους χώρους της πλατείας, δημιουργία των κατάλληλων επιφανειών και υποβάσεων, όπου αυτό είναι απαραίτητο με την τοποθέτηση σκυροδέματος, τον εμπλουτισμό των χωμάτινων στοιχείων, την δημιουργία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, την τοποθέτηση νέων φωτιστικών ιστών καθώς και την τοποθέτηση και την εγκατάσταση ενός αποχετευτικού δικτύου.

Η επίστρωση του χώρου θα γίνει με φυσική πέτρα χρώματος σκούρου γκρι και με κυβόλιθους από γρανίτη χρώματος ανοιχτού γκρι.

Με τα ίδια υλικά θα επιστρωθεί και η κεντρική πλατεία Τιγκακίου καθώς επίσης και το τμήμα του δρόμου από την πλατεία έως την ταβέρνα «Πλώρη»

Το έργο διέπεται από τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και αποτελεί μέρος ευρύτερων έργων αστικής ανάπλασης που υλοποιεί ο Δήμος Κω, με πληθώρα παρεμβάσεων στο σύνολο του νησιού μας, για τη βελτίωση της ζωής κατοίκων και επισκεπτών και την στήριξη της τοπικής οικονομίας.

 

Γραφείο Τύπου