Ήθος και Πολιτική

138

Γράφει ο Γιάννης Παρασκευάς πρώην βουλευτής και νομάρχης ΠΑΣΟΚ

Συμβατά ή ασύμβατα; Δεν απέχει της πραγματικότητας η άποψη, ότι έχει παγιωθεί στην συνείδηση  της πλειοψηφίας των πολιτών ότι ήθος και πολιτική είναι ασύμβατα και ότι οι ενασχολούμενοι με τα κοινά, διακρίνονται για την ιδιοτέλεια τους και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων ιδίων και των φίλων.

Πόση αλήθεια και πόση σκοπιμότητα ενέχει αυτή η σχεδόν παγιωμένη άποψη;

Ιστορικά είναι αποδεδειγμένο ότι «χρήμα και πολιτική» είναι πρώτα ξαδέλφια, αν όχι αδέλφια.

Στις μέρες μας και όχι μόνο, πρωτοξάδελφος, αν όχι μεγάλος αδελφός και αφεντικό είναι το χρήμα και υποτακτικός η «πολιτική».

Η κατανόηση και η αποδοχή του προβλήματος είναι το πρώτο και πιο ουσιαστικό βήμα για την επίλυση του.

Το χρέος  εξεύρεσης της λύσης ανήκει πρωτίστως στα κόμματα, με μέσο, την πίεση και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

Οι οργανωτικές δομές των κομμάτων, δεν είναι τίποτα άλλο παρά σύνολα πολιτών που με ελεύθερη βούληση εντάσσονται στην οργανωτική – πολιτική δομή του πολιτικού χώρου που θεωρούν ότι τους εκφράζει περισσότερο (υπάρχουν και οι ιδιοτελώς συμμετάσχοντες).

Μέχρι τέλος του μήνα τα τρία μεγαλύτερα κόμματα ολοκληρώνουν τις εσωκομματικές τους διαδικασίες, εκλογές οργάνων και ΣΥΝΕΔΡΙΑ.

Βέβαιο είναι, πως πρωταρχικός τους στόχος, είναι η όποια εκλογική επιτυχία στις προσεχείς εκλογές και η διεκδίκηση της εξουσίας για την διακυβέρνηση της χώρας

Στους «χαλεπούς» καιρούς που ζούμε, παρά την όποια προεκλογική κινητικότητα, μια διαπίστωση είναι κυρίαρχη, η «απουσία της πολιτικής».

Η οικονομία – το χρήμα και οι θεσμοθετημένοι εκφραστές τους, έχουν καθυποτάξει και απαξιώσει την πολιτική και την έχουν καταστήσει υποχείριο και όργανο τους.

Τα κόμματα και οι εκφραστές τους έχουν αναλάβει τον ρόλο του «διεκπεραιωτή» των εντολών τους και λειτουργούν ως «οικονομικοί διαχειριστές».

Η πολιτική δεν είναι όμως «διαχείριση», πολιτική είναι η θέσπιση και λειτουργία θεσμών, που στόχο τους έχουν την διαμόρφωση των πολιτών, την εύρυθμη λειτουργία της Κοινωνίας και την ευτυχία του πολίτη.

Στη σημερινή συγκυρία,  για το ξεπέρασμα της κρίσης, την απαξίωση θεσμών, αρχών, ηθικών αξιών απαιτούνται ενέργειες και δράσεις ανατρεπτικές και καινοτόμες για την θεραπεία των «παθογενειών» του πολιτικού μας συστήματος.

Τα πολιτικά κόμματα είναι «ο ισχυρότερος πυλώνας της Δημοκρατίας», η απουσία τους ή η στρεβλή λειτουργία τους αποδυναμώνουν την λειτουργία των Δημοκρατικών θεσμών, την παραγωγή πολιτικού λόγου, την διαμόρφωση των πολιτών και οδηγούν τον πολίτη στην αποχή από τα πολιτικά δρώμενα και στην εξατομίκευση.

Τα κόμματα οφείλουν να είναι θεσμοί παραγωγής πολιτικής, να έχουν σαφείς και ξεκάθαρες «κοινωνικές αντιστοιχίσεις», να είναι φορείς δημιουργίας πολιτικών στελεχών, φορείς ΗΘΟΥΣ και Ηθικών αρχών και να αποδίδουν τον πρέποντα σεβασμό στις δημοκρατικές διαδικασίες και στην συμμετοχή των πολιτών.

Οι εσωκομματικές διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ για την συγκρότηση των περιφερειακών και κεντρικών του οργάνων είναι «πρόκληση και πρόσκληση» για την δημιουργία του ΝΕΟΥ, του καινοτόμου, του ανατρεπτικού.

Η συμμετοχή στις διαδικασίες είναι έκφραση αγωνίας όλων αυτών που ακόμα διατηρούν κάποια ψήγματα εμπιστοσύνης στις πολιτικές λειτουργίες και στην πολιτική.

Δεν θα πρέπει να χαθεί η ευκαιρία, όλοι, υποψήφιοι και ψηφοφόροι οφείλουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και των αναγκαιοτήτων, να επιβάλουν την άποψη και θέση τους και να βοηθήσουν να ανοίξει ο δρόμος για το το καινούργιο, το καινοτόμο, το ανατρεπτικό.

Η συμμετοχή και η ψήφος είναι δύναμη, δεν είναι το μέσο εκπλήρωσης υποχρεώσεων ή φιλικών ανταποδόσεων.

Η συμπεριφορά, οι ενέργειες και οι δράσεις όσων συμμετέχουν στις διαδικασίες, θα πρέπει να στοχεύουν στην προστασία της σοβαρότητας των διαδικασιών και όχι στον ευτελισμό τους.

Το ΗΘΟΣ και οι Ηθικές αρχές είναι το υπόβαθρο της πολιτικής λειτουργίας και πολιτική ασκούμενη χωρίς ΗΘΟΣ είναι καταστρεπτική και επικίνδυνη.