Αγώνα δρόμου έκανε ο Δήμος Ρόδου για να τακτοποιηθούν όλα τα νήπια στα νηπιαγωγεία και να εφαρμοσθεί ο νόμος. Με απόφαση που αναρτήθηκε ήδη εξαιρέθηκε από την εφαρμογή του μέτρου.

Σε  αγώνα δρόμου για την εφαρμογή του μέτρου της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης επιδόθηκε το τελευταίο διάστημα και το επιτελείο του υπουργείου Παιδείας.

Τα νήπια θα έμπαιναν σε αίθουσες που έχουν βρεθεί όπως τόνισε στο Skyrodos.gr ο αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Κορωναίος.

Αυτή την απάντηση έδωσε και στη γενική γραμματέα του υπουργείου Παιδείας που τον ενημέρωσε ότι ήταν ορατός ο κίνδυνος να μείνουν  θα  εκτός 257 παιδιά.

Παρά το γεγονός ότι δεν είναι δυνατό να έρθουν φέτος στο Δήμο Ρόδου οι εννέα προκάτ αίθουσες έγινε προσπάθεια και βρέθηκαν δέκα χώροι σε σχολεία που ήδη λειτουργούν για να φοιτήσουν τα παιδιά.

Οι εννέα προκατ αίθουσες θα φθάσουν στη Ρόδο το 2020.

Παρά την εξαίρεση η  δημοτική αρχή πάντως προετοιμάστηκε όσο πιο καλά μπορούσε.

Στη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής υπέρ είχαν ψηφίσει μόνο οι συνδικαλιστές και όχι ο δήμαρχος που είχε τονίσει ότι θα μπορούσε το μέτρο να εφαρμοσθεί από το επόμενο έτος.

Η σημερινή δημοτική αρχή όπως δήλωσε ο κ. Κορωναίος, σε απάντηση στα αρνητικά σχόλια των συνδικαλιστών, αφήνει παρακαταθήκη νέα σχολεία δηλαδή χώρους για τη μάθηση των παιδιών και βιοκλιματικά σχολεία με υλοποίηση μέσω ΣΔΙΤ.

Κύκλοι του υπουργείου Παιδείας επισημαίνουν ότι η κατάσταση που παρέλαβαν από την προηγούμενη κυβέρνηση -αναφορικά με το μέτρο της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής- ήταν χαώδης.

Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση ψηφίστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δίχως να υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές και το αναγκαίο προσωπικό.

Είναι ενδεικτικό ότι από 52 από τους 116 δήμους που θα εφάρμοζαν το πρόγραμμα της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης -για πρώτη φορά, στο σχολικό έτος 2019 – 2020- εξέφρασαν αδυναμία εφαρμογής του μέτρου λόγω έλλειψης υποδομών.
Παρά ταύτα, οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι μέσα από συντονισμένες προσπάθειες το υπουργείο Παιδείας κατάφερε να κάνει λειτουργικό το μέτρο, έτσι ώστε τα παιδιά να ξεκινήσουν κανονικά από την προσεχή σχολική χρονιά.

Πάντως :
: «3. Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται σε αυτά νήπια, που συμπληρώνουν, την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής, ηλικία τεσσάρων (4) ετών.» γ) Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η φοίτηση όσων νηπίων την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών, είναι υποχρεωτική σε όλη τη χώρα.

Για τα νήπια που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 γίνεται υποχρεωτική σταδιακά, από το σχολικό έτος 2018-2019 και σε κάθε περίπτωση εντός τριετίας, κατά δήμους, οι οποίοι ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, εφαρμοζομένου σε κάθε περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985. Η κοινή υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία διατυπώνεται μετά από γνώμη τριμερούς Επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση των ιδίων. Η εν λόγω Επιτροπή αποτελείται από τους οικείους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως Προέδρους, τους οικείους Δημάρχους και τους Προέδρους των οικείων Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως μέλη.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ AKOMH:   Εθελοντικός καθαρισμός ακτών στη Λέρο

Πως θα κατανέμονταν  ανά σχολείο στη Ρόδο τα νήπια αν δεν εξαιρούνταν ο δήμος.

Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το δημοτικό συμβούλιο στις 13 Ιουλίου τα νήπια θα κατανέμονταν ως εξής: 

3 ο Νηπιαγωγείο Ρόδου
Την προσωρινή παραχώρηση και διάθεση δύο ( 2 ) αιθουσών διδασκαλίας του όμορου 6 ου Δημοτικού Σχολείου πόλεως Ρόδου στο 3ο Νηπιαγωγείο Ρόδου , για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών και την εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019- 2020.

4 ο Νηπιαγωγείο Ρόδου
Την προσωρινή παραχώρηση και διάθεση μίας ( 1) αίθουσας διδασκαλίας του όμορου 10ου Δημοτικού Σχολείου πόλεως Ρόδου για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών και την εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019- 2020.

16ο Νηπιαγωγείο Ρόδου
Την προσωρινή παραχώρηση και διάθεση μίας ( 1) αίθουσας διδασκαλίας του όμορου 16ου Δημοτικού Σχολείου πόλεως Ρόδου στο 16ο Νηπιαγωγείο Ρόδου , για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών και την εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019- 2020.

19ο Νηπιαγωγείο Ρόδου

Την προσωρινή παραχώρηση και διάθεση μίας ( 1) αίθουσας διδασκαλίας του όμορου 17ου Δημοτικού Σχολείου πόλεως Ρόδου στο 19ο Νηπιαγωγείο Ρόδου , για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών και την εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019- 2020.

22ο Νηπιαγωγείο Ρόδου

Την προσωρινή παραχώρηση και διάθεση δύο ( 2) αιθουσών διδασκαλίας του όμορου 10 8 ου Δημοτικού Σχολείου πόλεως Ρόδου στο 22ο Νηπιαγωγείο Ρόδου , για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών και την εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019- 2020.

6 ο Νηπιαγωγείο Ρόδου

Την προσωρινή παραχώρηση και διάθεση μίας ( 1 ) αίθουσας διδασκαλίας του σε αναστολή λειτουργίας όμορου Δημοτικού Σχολείου Κωφών – Βαρήκοων Ρόδου και την προσωρινή παραχώρηση και διάθεση μίας ( 1 ) αίθουσας διδασκαλίας του 3 ου Δημοτικού Σχολείου πόλεως Ρόδου στο 6 ο Νηπιαγωγείο Ρόδου , για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών και την εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020.

20ο Νηπιαγωγείο Ρόδου

Την προσωρινή παραχώρηση και διάθεση μίας ( 1) αίθουσας διδασκαλίας του 20ου Νηπιαγωγείου Ρόδου , με την διαμόρφωση της αίθουσας ύπνου σε αίθουσα διδασκαλίας , για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών και την εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020.

1 ο Νηπιαγωγείο Ιαλυσού Ρόδου

Την προσωρινή παραχώρηση και διάθεση μίας ( 1) αίθουσας διδασκαλίας του 1 ου Νηπιαγωγείου Ιαλυσού Ρόδου , με την διαμόρφωση της αίθουσας ύπνου σε αίθουσα διδασκαλίας , για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών και την εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020.

3 ο Νηπιαγωγείο Αφάντου Ρόδου

Την προσωρινή παραχώρηση και διάθεση μίας ( 1) αίθουσας διδασκαλίας του όμορου Γενικού Λυκείου Αφάντου Ρόδου στο 3ο Νηπιαγωγείο Αφάντου Ρόδου , για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών και την εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019- 2020.
11 Νηπιαγωγείο Γενναδίου Ρόδου

Την προσωρινή παραχώρηση και διάθεση μίας επί πλέον ( 1) αίθουσας διδασκαλίας του όμορου και συστεγαζόμενου Δημοτικού Σχολείου Γενναδίου στο Νηπιαγωγείο Γενναδίου Ρόδου , για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών και την εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020.

 318 total views,  2 views today