Με μια σύμβαση που θα διαρκέσει 2 μήνες, η Περιφέρεια νοτίου Αιγαίου του κ. Χατζημάρκου αποφάσισε να αναθέσει έργο μεγάλης ουσίας και ξεχωριστής αποτελεσματικότητας για να διατηρήσουν Δωδεκάνησα και Κυκλάδες τον τουρισμό!

Μετά από την πρωτοβουλία που είχε βάλει με την περιφέρεια συμπαίκτες και συμμέτοχους διάφορους φορείς – που ουσιαστικά παρουσίαζαν την τουριστική κίνηση με τις δύο ακριβοπληρωμένες κυρίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η Περιφέρεια για φέτος υπέγραψε σύμβαση 60 ημερών, με συνολικό κόστος 23.560,00 €.

Τι έργο θα επιτελεστεί από την εταιρεία που ανέλαβε αυτή την νέα υπηρεσία; Διαβάστε και βγάλτε συμπέρασμα:

Η εταιρεία ‘’ΧΟΡΓΟΘ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.’’ αναλαμβάνει το σχεδιασμό πλάνου προετοιμασίας υποδοχής επισκεπτών για την πληρέστερη προετοιμασία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Διαβάστε ακόμη πώς και με τι τρόπο θα υλοποιηθεί το πλάνο προετοιμασίας υποδοχής, με βάση την υπογραφείσα σύμβαση. Το πλάνο θα περιλαμβάνει, τα ακόλουθα:

  1. Σχεδιασμό εργαλείου που θα φιλτράρει την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα και τις βασικές τουριστικές αγορές του προορισμού. Το εργαλείο θα συλλέγει , αναλύει και θα παράγει δεκαπενθήμερες αναφορές , καταγράφοντας σειρά στοιχείων σχετικά με την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα αλλά και στις χώρες των βασικών τουριστικών αγορών των προορισμών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, των μέτρων που λαμβάνονται , των μεταβολών στις ταξιδιωτικές οδηγίες, των μεταβολών των συναισθημάτων και συμπεριφορών ( sentiment report) των τουριστών.
  2. Ανάλυση υποδομών και συστημάτων διασύνδεσης εντός του προορισμού. Η έκθεση θα καταγράψει όλες τις υποδομές του προορισμού , ιδιωτικές και δημόσιες και θα προτείνει βέλτιστες λύσεις που θα εξυπηρετούν τόσο τις ανάγκες των πολιτών όσο και αυτές των ταξιδιωτών. Η ανάλυση θα λάβει τη μορφή ενός χάρτη που θα προτείνει τους βέλτιστους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των υποδομών.
  3. Ανάλυση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και προτάσεις ενίσχυσης με βάση τις νέες συνθήκες. Θα αναλυθούν τα βασικά προσφερόμενα προϊόντα και εμπειρίες του προορισμού και θα προταθούν συγκεκριμένες ενέργειες που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ενσωμάτωση πολιτικών, προτύπων και διαδικασιών, προτάσεων εμπλουτισμού των υπηρεσιών, διαχείρισης καθώς και ενεργειών επικοινωνίας τοπικών κοινωνιών, κ.α.
  4. Επανεξέταση προφίλ επισκεπτών και προσαρμογή επικοινωνίας με βάση τα νέα δεδομένα. Στο στάδιο αυτό θα αναλυθούν τα βασικά κοινά και θα επανασχεδιαστούν / εμπλουτιστούν τα προϊόντα και οι εμπειρίες.

Το απίστευτο βεβαίως που για να γίνει αντιληπτό θα πρέπει να επεξηγηθεί από όσους μιλούν ή γράφουν την Ελληνική κατά τον συντάκτη της σύμβασης, είναι ο στόχος του …πλάνου: Να ετοιμασθούν εργαλεία για να μας έρθουν τουρίστες!!

Μάλιστα στη σύμβαση αναγράφεται πως με βάση τα νέα χαρακτηριστικά του κάθε κοινού, θα σχεδιαστεί η κατάλληλη μηνυματική, καθώς και τα κατάλληλα εργαλεία προσέγγισης τους.

Η σύμβαση της …μηνυματικής

 1,024 total views,  2 views today