Αναρτώνται οι προσωρινοί πίνακες των καθηγητών

1724

Στο ΑΣΕΠ η ολοκλήρωση της φετινής διαδικασίας ένταξης υποψηφίων στους οριστικούς Πίνακες Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και Μουσικών.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα μόρια τους στους σχετικούς πίνακες στο διαδίκτυο και το Υπουργείο Παιδείας και να υποβάλουν τυχόν ένσταση στο ΑΣΕΠ  έως τις 2 μμ της Δευτέρας 18 Ιουνίου 2018, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου.