Ανακοίνωση εξέδωσε ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων με την οποία τονίζεται ιδιαίτερα η ουσιαστική υποβάθμιση Υπηρεσιών στις Κυκλάδες με την μεταφορά αρμοδιοτήτων στα Δωδεκάνησα.

Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση

Με το αρ.πρωτ.: 101/27-10-2020 έγγραφο μας, ως Σύλλογος είχαμε ζητήσει  την Συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής που συστάθηκε με την αρ. 122/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, την συνάντηση του Συλλόγου με την Διοίκηση για να συζητηθούν τα θέματα τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας και να μας απαντήσετε σχετικά με τις φήμες που υπάρχουν για τις προθέσεις σας για υποβάθμιση Υπηρεσιών των Κυκλάδων.

Στην απάντησή σας μέσω του Εκτελεστικού Γραμματέα κ. Παπασταματίου, με αρ. πρωτ.: 128148/540/12-11-2020 εγγράφου μας κάνατε γνωστό ότι ” μετά την ολοκλήρωση των θεσμικών αλλαγών, απαιτείται εκ νέου η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και η συνολική αναθεώρηση του Οργανισμού της Περιφέρειας, στον οποίο θα απεικονίζονται όλες οι αλλαγές σε επίπεδο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών δομών και προσωπικού “  και ότι “αναφορικά με τις “φήμες” για συγχωνεύσεις ή καταργήσεις υπηρεσιών, σας ενημερώνουμε ότι η διοίκηση της Περιφέρειας δεν έχει καταρτίσει σχέδιο οργανογράμματος το οποίο θα ήταν άκαιρο και ανεπίκαιρο εν όψει των επερχόμενων θεσμικών αλλαγών”.

Στην απάντησή σας αυτή ουσιαστικά μας λέτε, ότι δεν θα προχωρήσετε κάποια μερική τροποποίηση του Οργανισμού, αλλά οι όποιες διαδικασίες θα δρομολογηθούν μετά την μεταφορά αρμοδιοτήτων προς τις Περιφέρειες, και μετά την ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου που βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας από την ΕΝΠΕ και το ΥΠΕΣ.

Για την συνάντηση με την Διοίκηση και για το πότε θα συνεδριάσει η Γνωμοδοτική Επιτροπή δεν λάβαμε κάποια απάντηση.

Παρά τις έγγραφες διαβεβαιώσεις σας, μέσω του Εκτελεστικού Γραμματέα, διακινούνται έντονα τον τελευταίο καιρό από Στελέχη της Διοίκησης, υπόγεια σενάρια  για μερική τροποποίηση του Οργανισμού, με  στόχο την ουσιαστική υποβάθμιση Υπηρεσιών στις Κυκλάδες   της  Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών  και την  μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις Κυκλάδες στα Δωδεκάνησα. Δεν γνωρίζουμε επίσης αν έχετε κάποιους άλλους σχεδιασμούς για υποβάθμιση και άλλων Υπηρεσιών των Κυκλάδων  (είτε στην έδρα είτε στα Επαρχεία).

Υπενθυμίζουμε την έως σήμερα πλήρη αντιστοίχηση Υπηρεσιών σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα λόγω αφενός της νησιωτικότητας, αλλά και αφετέρου λόγω ισοτιμίας μεταξύ των δύο Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και επισημαίνουμε ότι τυχόν κινήσεις για υποβάθμιση των υπηρεσιών στις Κυκλάδες και τυχόν αλλαγή της πλήρους αντιστοίχησης Υπηρεσιών στους Δύο Νομούς, εις βάρος των Κυκλάδων θα δημιουργήσει -με ευθύνη σας- αξεπέραστα προβλήματα και θα σημαίνει ουσιαστικά πολιτική υποβάθμιση των Κυκλάδων έναντι της Δωδεκανήσου.

Το θέμα είναι πολύ σημαντικό, διότι αν γίνει αποδεκτή  η υποβάθμιση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας σε επίπεδο  Κυκλάδων, αυτό μπορεί να δρομολογήσει την απαρχή της συρρίκνωσης  και άλλων κρίσιμων παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Για τους παραπάνω λόγους:

  • Καλούμε τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Λεονταρίτη,  ο οποίος αρνείται να συναντηθεί και να ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου,  να λάβει επιτέλους ξεκάθαρη θέση αν συναινεί στην υποβάθμιση  των Υπηρεσιών των Κυκλάδων και την μετατροπή τους ουσιαστικά σε Επαρχείο της Δωδεκανήσου, δρομολογώντας ουσιαστικά την μεταφορά της έδρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
  • Καλούμε επίσης τους Επάρχους και τους Περιφερειακούς Συμβούλους των Κυκλάδων, όλων των παρατάξεων να λάβουν συγκεκριμένη θέση επί του σημαντικού αυτού θέματος.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφόρηση και διευκρίνιση.

 509 total views,  2 views today