Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας ο Γ. Αφεντούλης

643

Συνεδρίασε σήμερα για πρώτη φορά η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής υπό την προεδρία του αντιδημάρχου Τουρισμού κ. Κώστα Ταρασλιά.

Στη συνεδρίαση έγινε η εκλογή του αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που είναι ο κ. Γιάννης Αφεντούλης από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας.

«Πραγματοποιήθηκε σήμερα η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Για τη θέση του αντιπροέδρου προτάθηκε ο κ. Γιάννης Αφεντούλης. Συζητήσαμε για την κατανομή κοινόχρηστων χώρων και τις θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ», δήλωσε ο κ. Ταρασλιάς

Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να είναι προσεκτικοί και διαβασμένοι για τα θέματα. Σε επόμενη συνεδρίαση θα εξεταστούν στοιχεία που αφορούν τις χορηγήσεις θέσεων στάθμευσης για ΑΜΕΑ, ταξί και φορτηγών.

Επίσης ζήτησε από τους υπηρεσιακούς παράγοντες στοιχεία που αφορούν τους κοινόχρηστους χώρους που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Τα θέματα που είχαν περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη και εγκρίθηκαν ήταν τα ακόλουθα:

1) Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

2) Έγκριση της υπ’ αριθ. 26/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ιαλυσού για Γνωμοδότηση για την τροποποίηση σχεδίου πόλεως Ιαλυσού εντός του Ο.Τ._65Β που αφορά σε χώρο Εκκλησίας

3) Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ιαλυσού για Γνωμοδότηση για την τροποποίηση κοινόχρηστου χώρου στην Δημοτική Κοινότητα Ιαλυσού

4) Παραχώρηση και Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου. (Έγραφα ΑΠ 16/32025/2019, 16/36730/2019 16/38243/2019 της Δνσης τεχνικών Έργων και Υποδομών)

5) Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 3737 A γαιών Αρχαγγέλου Ρόδου που αφορά την “Ανέγερση καταστήματος με χρήση εστιατορίου” ιδιοκτησίας κατά το 1/2 στον Καραολάνη Παναγιώτη του Γεωργίου στην περιοχή Αρχαγγέλου Ρόδου

6) Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 1888257 γαιών Αρχαγγέλου που αφορά την εγκατάσταση ξενοδοχείου “Leonardo Kolymbia Resort ’’ ιδιοκτησίας της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

7) Έγκριση μελέτης περί Α. Ενιαίας «εισόδου –εξόδου» από το χώρο στάθμευσης Ε.Ι.Χ. οχημάτων και Β. Εισόδου και εξόδου των τουριστικών λεωφορείων και ΤΑΧΙ από την εγκατάσταση του Ξενοδοχειακού συγκροτήματος “AKTI IMPERIAL”(πρώην ΚΑΨΗΣ)

8) Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων για την εγκατάσταση «Εργοστάσιο οινοποιίας ΚΑΙΡ» που βρίσκεται στο 2ο χιλιόμετρο Ρόδου – Λίνδου από την ΚΜ 174 γαιών Ρόδου επί της οδού Δελμούζου (και εξυπηρετεί και τις ΚΜ 121 και 122Α γαιών Ρόδου)

9) Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Γενναδίου για αίτημα ενοικίασης κοινόχρηστου χώρου στην τοπική κοινότητα Γενναδίου (Τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων).

10) Έγκριση παραχώρησης – Ανανέωσης θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ Χρονικής διάρκειας 2 ετών.( Έγγραφα ΑΠ 16/38613/2019 και 16/39937/2019 της Επιτροπής χορήγησης)

11) Έγκριση της υπ’ αριθ.2/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Μαριτσών με θέμα: «Γνωμοδότηση για τροποποίηση ενοικιαζόμενου χώρου σε ΚΥΕ της Δημ. Κοινότητας Μαριτσών».

12) Γνωμοδότηση για κοπή δένδρου εντός κτηματολογικής οδού. (Έγγραφο ΑΠ 1178/15-7-2019 Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού)

13) Επανεξέταση του θέματος που αφορά στην ‘Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Φανών με θέμα: «Παραχώρηση χώρου δικαιοδοσίας Δημ. Κοινότητας Φανών για ανέγερση Μνημείου.