Απάντηση της Περιφέρειας στην Συμμαχία για τη γέφυρα

517

Από την Περιφέρεια δόθηκε απάντηση στην ανακοίνωση της Συμμαχίας Νοτίου Αιγαίου που είναι η ακόλουθη:

Η θλίψη της παράταξης Γλυνού, από το γεγονός ότι στην Γέφυρα του Μάκαρη, στη θέση Χαράκι, η διοίκηση επέδειξε αντανακλαστικά, λειτούργησε υπεύθυνα και σεβάστηκε τον απαράβατο όρο της ανθρώπινης ζωής, είναι πρόδηλη.

Τουλάχιστον, ας το έκρυβαν.

Θα είναι απέναντι, όχι από δική τους επιλογή, αλλά από απόφαση της κοινωνίας που έδειξε την έξοδο στην ματαιοδοξία και την τοξική φλυαρία τους.