Από το Δήμο της Ηρωικής νήσου Κάσου, γίνεται γνωστό, ότι σε συνέχεια των ενεργειών του και σε συνεργασία με ειδικά καταρτισμένους επιστήμονες από το Μάιο του 2020 έχει προβεί σε όλες της απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού.

Και επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση:
“Θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι πλέον το νερό του δικτύου ύδρευσης κρίνεται κατάλληλο για κάθε χρήση. Προς απόδειξη αυτού θέτουμε στη διάθεσή του κοινού τις εργαστηριακές αναλύσεις της 25ης Σεπτεμβρίου 2020 που αποδεικνύουν ότι οι τιμές του αρσενικού βρίσκονται στα απολύτως ασφαλή και αποδεκτά όρια 6.3 μg/l στην κεντρική δεξαμενή και 0.053 μg/l στην αντλία ΜΟΥΤΕΝ. Αυτό επετεύχθη με την προμήθεια ειδικού φίλτρου Ιταλικής κατασκευής που στοίχησε συνολικά 30,000€από ιδίους πόρους του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου.
Παρά τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε καθημερινά μοναδικό μέλημα της δημοτικής αρχής είναι η προστασία των πολιτών η αναβάθμιση των υπηρεσιών της προς αυτούς και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
Ήδη στις αρχές του ερχόμενου έτος θα υπογραφεί σύμβαση ύψος 12,400€ με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο από το τμήμα χημικών μηχανικών για την εκπόνηση μελέτης για την περαιτέρω βελτίωση του νερού που θα το καταστήσει εντελώς αβλαβές και πόσιμο από τους κατοίκους και συγκεκριμένα από το Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών σε συνεργασία με το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.
Είμαστε παρόντες και εξαλείφουμε τα προβλήματα της Ηρωικής νήσου Κάσου ένα ένα με σταθερά βήματα, με απόλυτη σοβαρότητα και με όλα τα περιορισμένα μέσα που διαθέτουμε ως Δήμος για την επίτευξη των στόχων μας”.

 2,185 total views,  2 views today