Αποκτά και πάλι «ζωή» ο Παιδικός Σταθμός Κισθηνίου στη Μεσαιωνική Πόλη.

1122

Έργο μεγάλης σημασίας για τη διευκόλυνση της διαβίωσης των κατοίκων της Μεσαιωνικής Πόλης, υπέγραψε σήμερα Πέμπτη 13 Μαρτίου 2018 ο Δήμαρχος Ρόδου Φώτης Χατζηδιάκος, που προβλέπει τη ριζική ανανέωση και επαναλειτουργία του Παιδικού Σταθμού στην οδό Κισθηνίου. Επιπρόσθετα ο κ. Χατζηδιάκος υπέγραψε ακόμη δύο συμβάσεις εκτέλεσης έργων που αφορούν την διαμόρφωση των αύλειων χώρων των Νηπιαγωγείων της πόλεως Ρόδου, όπως και τις αναπλάσεις οδών στη Τοπική Κοινότητα Λαχανιάς.

Αναλυτικότερα

Α). Με προϋπολογισμό 230.000 ευρώ συμβασιοποιήθηκε το έργο «Αποκατάσταση Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Κισθηνίου», που προβλέπει την εκ βάθρων ανακαίνιση του, ώστε να επιτευχθεί η χρηστικότητα και η   επαναλειτουργία του. Πρόκειται για ένα  σημαντικό έργο που αναμένεται να  διευκολύνει τους γονείς στη Μεσαιωνική πόλη και να δώσει και πάλι «ζωή» σε ένα εμβληματικό κτίριο που ανέστειλε τη λειτουργία του το 2014, μετά από 26 χρόνια. Το έργο χρηματοδοτείται με  πόσο 180.000 ευρώ από ιδίους πόρους του Δήμου Ρόδου και με 50.000 ευρώ,  από την προγραμματική σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος με το Υπουργείο Παιδείας.      Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρία Α. Νικολιάς Ο.Ε.

Β) Η δεύτερη σύμβαση έργου αφορά εργασίες συντήρησης, «επισκευής και διαμόρφωσης έξι αύλειων χώρων νηπιαγωγείων στην πόλη της Ρόδου», ενώ τις  επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει η υπογραφή της σύμβασης του έργου που αφορά τα νηπιαγωγεία των υπόλοιπων δημοτικών ενοτήτων. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 149.964.65 ευρώ και  μεταξύ άλλων προβλέπει τη βελτίωση των αύλειων χώρων, με νέες διαρρυθμίσεις που θα καθιστούν τους χώρους αυτούς ιδιαίτερα ασφαλείς και λειτουργικούς για τα παιδιά και θα εμπλουτίζουν την εκπαιδευτική τους αξία και δράση. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρία  «Ευθυμίου Παρή και ΣΙΑ Ε.Ε» με χρονικό ορίζοντα παράδοσης του έργου τις 120 ημέρες. Η χρηματοδότηση γίνεται  από ιδίους πόρους του Δήμου Ρόδου.

Γ) «Οι αναπλάσεις των δημοτικών οδών της Λαχανιάς» με πλακόστρωση των εσωτερικών δρόμων , ασφαλτόστρωση τσιμεντένιων δρόμων και συντήρηση τμημάτων που κρίθηκαν αναγκαία  επί του υφιστάμενου οδικού δικτύου , είναι το αντικείμενο της τρίτης   σύμβασης έργου που υπέγραψε   ο κ. Χατζηδιάκος. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 91.934.96 ευρώ. Η  χρηματοδότηση γίνεται από έσοδα από εκποίησης, ενώ ανάδοχος εργολάβος είναι η εταιρία «Τσακίρης ΕΚΤΕΡ Ο.Ε», με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης των εργασιών,  βάσει της σύμβασης, τις 120 ημερολογιακές ημέρες.