Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις που είχαν κατατεθεί στο Τριμελές Δι-οικητικό Πρωτοδικείο για το εκλογικό αποτέλεσμα στην Καρδά-μαινα από τους κκ. Θ Νικηταρά, Γιώργο Ψυρή και Ηλία Χρυσό-πουλο .

«Το παρασκήνιο και οι δικολαβίες δεν ήταν ποτέ τρόπος διοίκησης. Αν πιστεύουν ότι θα το επιτρέψουμε να το ξεχάσουν», αναφέρεται μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση της παράταξης Δύναμη Αλλαγής Κως 2023 του πρώην δημάρχου κ. Γιώργου Κυρίτση.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρονται τα ακόλουθα:

Στο ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ είχαν προσφύγει ο κ. Νικηταράς, ο υποψήφιος πρόεδρος του στην Καρδάμαινα κ. Ψύρης Γιώργος και ο κ. Χρυσόπουλος Ηλίας, κουνιάδος του κ. Ψύρη και πατέρας του σημερινού αντιδημάρχου Οικονομικών, κατά του αποτελέσματος των εκλογών, αμφισβητώντας την ετυμηγορία των πολιτών που επέλεξαν πρόεδρο τον Νίκο Πόγια δίνοντας πλειοψηφία στη ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ.

Αναφέραμε τότε με Δ.Τ. ότι:
«Το αποτέλεσμα των εκλογών για το Κοινοτικό Συμβούλιο της Καρδάμαινας δεν τους «έκατσε» όπως το υπολόγιζαν.
Έτσι επέλεξαν να αξιοποιήσουν την ομάδα δημάρχων και κατέ-φυγαν στη δικαιοσύνη για να ακυρώσουν τη θέληση των πολιτών.»

Πλέον με την απόφαση της Δικαιοσύνης η ένσταση των κ.κ. Νικη-ταρά –Ψύρη- Χρυσόπουλου απορρίφτηκε και πρόεδρος στην Καρ-δάμαινα οριστικά είναι ο κ. Νίκος Πόγιας με την πλειοψηφία να ανήκει στη ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ, όπως ήταν και η θέληση των πολιτών.

Και αυτή όμως η απόφαση φαίνεται ότι τους κακοφάνηκε για να οδηγηθεί ό αντ’ αυτού κ. Αβρίθης στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δευτέρας 23 Σεπτεμβρίου να δηλώνει ότι : «γνωρίζαμε την απόφα-ση του δικαστηρίου….αλλά προσφύγαμε…»

Ταυτόχρονα ανακοινώνει και την προσφυγή στα ποινικά δικαστήρια για παράνομες μεταδημοτεύσεις, όπως είπε, αλλοδαπών αγνοώντας προφανώς (!!!!) ότι οι αλλοδαποί πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μεταδημοτεύουν αλλά εγγράφονται νόμιμα στους εκλογικούς καταλόγους του τόπου διαμονής τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ AKOMH:   Ξεκινάει αύριο το οικολογικό συνέδριο στην Αστυπάλαια

Επιβεβαιώνουν λοιπόν την κοινή διαπίστωση ότι, έτσι θα πορευτούν τα τέσσερα χρόνια που θα έχουν τις ευθύνες του δήμου.

Εμείς τους επαναλαμβάνουμε: Το παρασκήνιο και οι δικολαβίες δεν ήταν ποτέ τρόπος διοίκησης. Αν πιστεύουν ότι θα το επι-τρέψουμε να το ξεχάσουν.

 142 total views,  2 views today