Η διενέργεια της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων, και η κοινοποίηση των σχετικών στοιχείων στην οικεία κτηνιατρική αρχή, αποτελεί υποχρέωση του κάθε κατόχου αιγοπροβάτων και χοίρων σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Φιλήμονα Ζαννετίδη.

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά όλους τους αιγοπροβατοτρόφους και χοιροτρόφους που δεν έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής της λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών που μπορεί συγκυριακά ή μη να μην κατέχουν ζωικό κεφάλαιο κατά την περίοδο της ετήσιας απογραφής, ωστόσο δεν έχουν διακόψει, με αίτησή τους, τη λειτουργία της εκμετάλλευσής τους.

Σε ότι αφορά τα αιγοπρόβατα, η απογραφή διενεργείται στο διάστημα 1 Νοεμβρίου με 15 Δεκεμβρίου, σε ότι αφορά τους χοίρους, η απογραφή διενεργείται εντός του μηνός Δεκεμβρίου.

Πληροφορίες για τις απογραφές δίνονται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες  των Περιφερειακών Ενοτήτων.

 236 total views,  2 views today