Αρχισε η αποκατάσταση του κτιρίου της Ακαδημίας

59

Ξεκίνησε σήμερα το έργο που αφορά στην αποκατάσταση της ανατολικής όψης του κτηριακού συγκροτήματος της Ακαδημίας. Το έργο με τίτλο, αρχικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€), περιλαμβάνει την αποκατάσταση της ανατολικής όψης του κτηριακού συγκροτήματος, την αποκατάσταση του δαπέδου του αύλειου χώρου, την τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς και την κατασκευή με κατάλληλη κλίση ράμπας για ΑμΕΑ.

Το έργο, συμπεριλήφθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου έτους 2023, κατόπιν σχετικού αιτήματος του αρμοδίου Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου, το οποίο και εγκρίθηκε με τη με αρ. 916/21.12.2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Κατόπιν με τη με αρ. 74/27.03.2023, εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ρόδου, η εισήγηση του ίδιου Αντιδημάρχου για εκτέλεση του έργου από πόρους ΣΑΤΑ Σχολικών Κτηρίων του Δήμου Ρόδου. Στα τέλη του μηνός Μαΐου έτους 2023, ολοκληρώθηκε η μελέτη εφαρμογής του προαναφερθέντος έργου, ο προϋπολογισμός, το τιμολόγιο μελέτης και η προμέτρηση. Ακολούθως, εκδόθηκαν τα όσα προβλέπει η σχετική Νόμιμη διαδικασία (πρωτογενές, τεκμηριωμένο, ανάληψη, βεβαίωση Π.Ο.Υ. κτλ) και προχώρησε η δημοπράτηση του έργου, η οποία και διενεργήθηκε την 04η Ιουλίου 2023. Ο διαγωνισμός απέβη άγονος και το έργο δημοπρατήθηκε εκ νέου.

Η μελέτη του έργου που εκτελείται, αφορά στην αποκατάσταση της ανατολικής όψης του κτηριακού συγκροτήματος, την αποκατάσταση του δαπέδου του αύλειου χώρου, την τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς και την κατασκευή με κατάλληλη κλίση ράμπας για ΑμΕΑ.

Ειδικότερα περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Για την αποκατάσταση των όψεων του κτηρίου:

– Έλεγχος οπουδήποτε υπάρχει ρωγμή ή υπόνοια προβλήματος και αφαίρεση όλων των σαθρών στοιχείων (σοβάδων, σκυροδεμάτων κλπ) με προσοχή με τη χρήση σιδηρών ικριωμάτων, ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε κάθε σημείο των όψεων. Η αποφλοίωση γίνεται με μικρή κρουστική λεπίδα και με πλάγια προσβολή,

– Ο διαβρωμένος οπλισμός που έχει αποκαλυφθεί με την αποφλοίωση καθαρίζεται με αμμοβολή και συμπληρωματικά με άλλα μέσα (γυαλόχαρτο, συρματόβουρτσα). Αρχικά ο οπλισμός που δεν έχει πλήρως απογυμνωθεί προστατεύεται με διεισδυτικό αναστολέα διάβρωσης (τύπου Sika Ferrogard 903 ή MuCis mia 200/s) που επαλείφεται σε δύο στρώσεις και εμποτίζει το σκυρόδεμα αφού προηγηθεί υδροβολή,

– Στη συνέχεια η προστασία του υπάρχοντος εμφανούς οπλισμού γίνεται με το επαλειφόμενο κονίαμα αντιδιαβρωτικής προστασίας τύπου MuCis Steel Protection 2 συστατικών τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένο με γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών,

– Η αποκατάσταση της διατομής όπου γίνεται αποκάλυψη και επεξεργασίας του παλιού οπλισμού, επιτυγχάνεται με επισκευαστική κονία τύπου Sika Rep ή Microbeton BS37/RS. Εφόσον οι κοιλότητες έχουν μεγάλο βάθος (περισσότερο των 3,0 εκ.) το γέμισμα γίνεται σε διαδοχικές στρώσεις ανά ημέρα με πάχος στρώσεως 3,0 εκ. ή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού,

– Τα αρχιτεκτονικά στοιχεία όπου απαιτηθεί θα αποκατασταθούν με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένου εργαλείου με τραβηχτά επιχρίσματα,

– Στην περίπτωση που θα πρέπει να αποκατασταθούν αρχιτεκτονικά στοιχεία μεγάλου πάχους για τη συγκράτηση του κονιάματος θα χρησιμοποιηθούν ανοξείδωτα βλήτρα,

– Η οροφή της μαρκίζας (λούκι) θα επιστρωθεί με τσιμεντοειδή μονωτικά υλικά και

– Θα αποκατασταθούν οι επιφάνειες με επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά και θα χρωματισθούν οι όψεις με οικολογικά χρώματα.

Για την αποκατάσταση του δαπέδου και του αύλειου χώρου:

– Απομακρύνονται όλα τα παλιά και φθαρμένα ελαστικά δάπεδα,

– Θα ομαλοποιηθεί το υπόστρωμα όπου απαιτείται με τσιμεντοκονίαμα,

– Θα κατασκευασθούν βάσεις από σκυρόδεμα για την πάκτωση των οργάνων της παιδικής χαράς,

– Τα φθαρμένα σκαλοπάτια θα επισκευασθούν με μωσαϊκό όπως τα υφιστάμενα,

– Στη θέση της φθαρμένης σκάλας δεξιά της εισόδου της αυλής θα κατασκευασθεί με κατάλληλη κλίση ράμπα για ΑμΕΑ,

– Σε όλο το δάπεδο της αυλής τοποθετείται νέο ελαστικό δάπεδο ασφαλείας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και

– Τοποθετούνται τα υφιστάμενα όργανα της παιδικής χαράς (τσουλήθρα κλπ), ενώ η παλιά και κατεστραμμένη κούνια αντικαθίσταται με νέα.