Βιβλίο για τα ελάφια επανεκδίδεται

1763

Την επανέκδοση του βιβλίου για τα ελάφια της Ρόδου αποφάσισαν ο δήμαρχος και ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης διοίκησης Νικ. Θεοδωρίδης.

Δείτε τις σχετικές δηλώσεις