Γιαννικουρής: Το ΤΕΕ στηρίζει την προσπάθεια του ΕΠΑ.Λ. Κω για τη λειτουργία Τομέα Γεωπονίας

57

Με την υπ’ αριθμ. 45/12-04-2022 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, το ΤΕΕ Δωδεκανήσου θα συνδράμει σε κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση της ίδρυσης και λειτουργίας του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Κω.

Η εκπαίδευση και εξειδίκευση νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα και η αναβάθμιση της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, θα συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στη σύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό και στην τοπική ανάπτυξη, δημιουργώντας ευκαιρίες και νέες θέσεις εργασίας.

Τα τελευταία χρόνια, η πανδημία μας δίδαξε πως η οικονομία δεν μπορεί να στηρίζεται στη «μονοκαλλιέργεια» του τουρισμού. Οι δυνατότητες που έχει ο πρωτογενής τομέας είναι αστείρευτες, καθώς τα νησία μας – με εξαιρετικό παράδειγμα την Κω – διαθέτουν τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες, λόγω του εκτεταμένου πεδινού εδάφους και των άλλων φυσικών χαρακτηριστικών.

Η επανεκκίνηση του πρωτογενή τομέα μπορεί να επιτευχθεί με την ενίσχυση της εκπαίδευσης και ο αγροτικός κόσμος θα μπορέσει εξελιχθεί με την εισαγωγή νέων ανθρώπων στο χώρο.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο σύμφωνα με το θεσμικό του ρόλο, οφείλει να στηρίζει και να ενισχύει διαχρονικά πρωτοβουλίες που προσδίδουν υψηλή προστιθέμενη αξία στα νησιά μας.