Για τη Σύμη και για τους μουσικούς, παρεμβάσεις του Βασίλη Υψηλάντη

96

Ο Κοσμήτορας της Βουλής και Βουλευτής  Δωδεκανήσου Βασίλης Α. Υψηλάντη στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου προέβη στις ακόλουθες Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες:

1) Αναφορά στους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών, με αφορμή την από 30/10/2023 επιστολή του Δημάρχου Σύμης ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα  διευκόλυνσης  τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών των δημοτών  και

 2) Αναφορά προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης , μετά την από 01/11/2023, επιστολή του Ροδιακού Συλλόγου Μουσικών, με σκοπό  την τροποποίηση της Α.Π.38857/26-5-2017 εγκύκλιου του Ο.Α.Ε.Δ, με την οποία να μην αναστέλλεται η επιδότηση ανεργίας με την ανάληψη έστω και μιας ημέρας εργασίας δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα της σποραδικής εργασίας αποκλειστικά και μόνο για τους μουσικούς / τραγουδιστές (3 ημέρες εργασίας την εβδομάδα και έως 12 ημέρες τον μήνα συνολικά) κατά την περίοδο που επιδοτούνται με ανεργία.

Ο Κοσμήτορας της Βουλής και Βουλευτής  Δωδεκανήσου Βασίλης Α. Υψηλάντη στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου προέβη στις ακόλουθες Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες:

1) Αναφορά στους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών, με αφορμή την από 30/10/2023 επιστολή του Δημάρχου Σύμης ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα  διευκόλυνσης  τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών των δημοτών  και

 2) Αναφορά προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης , μετά την από 01/11/2023, επιστολή του Ροδιακού Συλλόγου Μουσικών, με σκοπό  την τροποποίηση της Α.Π.38857/26-5-2017 εγκύκλιου του Ο.Α.Ε.Δ, με την οποία να μην αναστέλλεται η επιδότηση ανεργίας με την ανάληψη έστω και μιας ημέρας εργασίας δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα της σποραδικής εργασίας αποκλειστικά και μόνο για τους μουσικούς / τραγουδιστές (3 ημέρες εργασίας την εβδομάδα και έως 12 ημέρες τον μήνα συνολικά) κατά την περίοδο που επιδοτούνται με ανεργία.