Γ. Κυρίτσης: «Απαντάμε με έργα στις αερολογίες του χθες»

842

«Η δημοτική αρχή απαντά με έργα απέναντι στο απόλυτο τίποτα, στις αερολογίες και στη ρητορική μίσους της συμμαχίας του χθες.Στο Μαστιχάρι ανοίγουμε νέους δρόμους, όπως κάναμε σε όλη την τετραετία»

Αυτό υπογραμμίζεται μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Δήμο της Κω.
Αναλυτικότερα αναφέρονται τα ακόλουθα:

Με τις δικές μας δυνάμεις και με ίδιους πόρους από τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου, ξεκίνησε η διάνοιξη και ασφαλτόστρωση δρόμων στα πλαίσια της εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου στον ανατολικό τομέα σχεδίου πόλης Μαστιχαρίου (Ο.Τ. 47).

Με το έργο αυτό προβλέπεται η διάνοιξη και ασφαλτόστρωση οδών στον οικισμό Μαστιχαρίου επιφάνειας 4.380,00μ2.

Το έργο περιλαμβάνει:
• Γενικές εκσκαφές.
• Φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής.
• Κατασκευή επιχωμάτων 20εκ.
• Κατασκευή κρασπεδορείθρων με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 οπλισμένο.
• Κατασκευή υπόβασης από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 κάτω από τα πεζοδρόμια.
• Επιστρώσεις των πεζοδρομίων και του πεζόδρομου με κυβόλιθους πάχους 5εκ χρώματος γκρι.
• Κατασκευή υποβάσεωςοδοστρωσίας.
• Κατασκευής της βάσεως οδοστρωσίας.
• Εργασίες ομβρίων υδάτων με σωλήνες Φ315 και εσχάρες από ελατό χυτοσίδηρο βάρους άνω των 45κιλών.
• Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας.
• Εργασίες Φύτευσης: θα τοποθετηθούν σε κατάλληλες αποστάσεις καλλωπιστικές δαμασκηνιές (προυμνη).
• Εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων – προβλέπεται η εγκατάσταση 30 ιστών οδικού φωτισμού 3m με φωτιστικά LED 25-50 Watt.
Η Κως προχωρά μπροστά με έργα.
Η Κως κοιτάζει μπροστά.