Connect with us

ISLANDS

Γ. Χατζημάρκος: “Καμία παρέμβαση δεν δεχόμαστε στο έργο μας όπως δεν έχουμε κάνει ποτέ εμείς στο δικό σας”

Published

on

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος,  με επιστολή του προς τον Δήμαρχο Ρόδου, απαντά στην από 22/02.2019 επιστολή του Φώτη Χατζηδιάκου, σχετικά με το Πάρκο Ροδίνι και τη χρηματοδότηση των εργασιών ανάπλασής του, την οποίαν ο Περιφερειάρχης χαρακτηρίζει ως απαράδεκτη και προσβλητική παρέμβαση στη λειτουργία της Περιφέρειας και των οργάνων της, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Περιφερειακή Αρχή σέβεται απολύτως τον διακριτό ρόλο του καθενός, διατηρώντας το  αποκλειστικό δικαίωμα στην λήψη των τελικών αποφάσεων στα ζητήματα ευθύνης της.

Ως προς την χρηματοδότηση των εργασιών ανάπλασης του Πάρκου του Ροδινιού ο Περιφερειάρχης επισημαίνει ότι  την 1η Σεπτεμβρίου 2016, με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο γραφείο του,  στην οποία  ο ίδιος ανακοίνωσε την βούληση  να διαθέσει η Περιφέρεια,  εξ ιδίων πόρων 1,00 εκατ. ευρώ για την ανάπλαση του.

Στη συνέχεια, την 31η Ιανουαρίου 2017, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δημοσιοποίησε  πρόσκληση για την κατάθεση προτάσεων στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ν. Αιγαίου του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο Δράσεις για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς στην οποία με δική του απόφαση ο Δήμαρχος Ρόδου επιλέξατε να καταθέσει πρόταση, παρά το γεγονός ότι είχε εξασφαλισμένη την χρηματοδότηση, όπως του είχε γνωστοποιηθεί την 1η Σεπτεμβρίου 2016.

Η σχετική πρόταση που ο Δήμος κατέθεσε στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης, αξιολογήθηκε και εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας, στο ύψος και το σκέλος αυτής που αφορούσε την ανάπλαση του πάρκου και όχι το οδικό δίκτυο περιμετρικά αυτού, που ορθά αξιολογήθηκε από τις υπηρεσίες της ΕΥΔ Ν. Αιγαίου ότι δεν ήτο σύμφωνη με το περιεχόμενο και τον στόχο της σχετικής πρόσκλησης.

Στην επιστολή του προς τον Δήμαρχο Ρόδου ο Περιφερειάρχης σημειώνει πως κατόπιν αυτών “το γεγονός οτι επανέρχεστε στην χρηματοδότηση του ανωτέρω οδικού έργου, από μόνο του δεν θα αποτελούσε αιτία αλληλογραφίας αν δεν συνοδεύετο με μια αντίληψη προσβλητική προς την Περιφερειακή αρχή, εκ του ότι αυτό γίνεται με επιστολή-παρέμβαση ως προς το περιεχόμενο της Ημερήσιας Διάταξης συνεδριάσεως των οργάνων αυτής, αλλά και με δηλώσεις σε δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την διάρκεια της οποίας τοποθετηθήκατε ασκώντας, πέρα από κάθε όριο, απαξιωτική κριτική στην λειτουργία της Περιφέρειας”.

Ο κ. Χατζημάρκος καταλήγει:

“Καμία παρέμβαση δεν δεχόμαστε στο έργο μας, όπως άλλωστε δεν έχουμε κάνει ποτέ εμείς στο έργο σας και οι δικές μας αναφορές στις επιτυχίες της Περιφέρειας μας συνοδεύονται πάντα απο την ειδική αναφορά οτι αυτές είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με τον Α’ Βαθμό αυτοδιοίκησης (ανεξαρτήτως του βαθμού επίτευξης) στον οποίο τρέφουμε σεβασμό που αποδεικνύουμε στην πράξη. Υποθέτω πως θα είχατε την ίδια ακριβώς αντίδραση αν σας ασκούσαμε κριτική για την διάθεση των δικών σας πόρων.

Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζουμε το έργο μας με υπευθυνότητα, ανεπηρέαστοι από τις ειδικές συνθήκες της παρούσης περιόδου και παραμένουμε στην διάθεση σας να εργαστούμε για την πρόοδο της Ρόδου, σεβόμενοι τον απόλυτα διακριτό ρόλο του καθενός και διατηρώντας το αποκλειστικό δικαίωμα στην λήψη των τελικών αποφάσεων στα ζητήματα ευθύνης μας”.

H  επιστολή του Περιφερειάρχη προς τον Δήμαρχο Ρόδου είναι η ακόλουθη: 

Αγαπητέ κ. Δήμαρχε,

σας ευχαριστώ για την απο 22 τρέχοντος επιστολή σας που αφορά στις εργασίες που υλοποιούνται στο πάρκο Ροδίνι, τις οποίες ασφαλώς γνωρίζω και παρακολουθώ όπως συμβαίνει με όλα τα έργα στα οποία έχω υπογράψει την χρηματοδότηση τους, ανεξαρτήτως της πηγής αυτής.

Η ευαισθησία ως πρός το πάρκο Ροδίνι δεν έγινε ποτέ προσπάθεια απο μέρους μας να μονοπωληθεί και την 1η Σεπτεμβρίου 2016, με πρωτοβουλία μας, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στα γραφεία μας στην οποία και σας ανακοινώσαμε την βούληση μας να διαθέσουμε εξ ιδίων πόρων 1 εκατ. Ευρώ για την ανάπλαση του.

Στη συνέχεια, την 31η Ιανουαρίου 2017, δημοσιοποιήσαμε πρόσκληση για την κατάθεση προτάσεων στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ν. Αιγαίου του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο ‘’Δράσεις για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς’’ στην οποία με δική σας απόφαση επιλέξατε να καταθέσετε πρόταση παρά το γεγονός οτι είχατε εξασφαλισμένη την χρηματοδότηση που σας γνωρίσαμε την 1η Σεπτεμβρίου 2016. Η σχετική σας πρόταση αξιολογήθηκε και εντάχθηκε στο Περιφερειακό μας Πρόγραμμα στο ύψος και το σκέλος αυτής που αφορούσε την ανάπλαση του πάρκου και όχι το οδικό δίκτυο περιμετρικά αυτού, που ορθά αξιολογήθηκε απο τις υπηρεσίες της ΕΥΔ Ν. Αιγαίου οτι δεν ήτο σύμφωνη με το περιεχόμενο και τον στόχο της σχετικής πρόσκλησης.

Το γεγονός οτι επανέρχεστε στην χρηματοδότηση του ανωτέρω οδικού έργου, από μόνο του δεν θα αποτελούσε αιτία αλληλογραφίας αν δεν συνοδεύετο με μια αντίληψη προσβλητική πρός την Περιφερειακή αρχή εκ του οτι αυτό γίνεται με επιστολή-παρέμβαση ως προς το περιεχόμενο της Ημερήσιας Διάταξης συνεδριάσεως των οργάνων αυτής αλλά και με δηλώσεις σε δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την διάρκεια της οποίας τοποθετηθήκατε ασκώντας, πέρα απο κάθε όριο, απαξιωτική κριτική στην λειτουργία της Περιφέρειας.

Σημειώνω, πως η περίοδος κατα την οποία λαμβάνουν χώρα όλα τα ανωτέρω, προ των εκλογών της αυτοδιοίκησης, απαιτεί περισσότερη ακόμα ψυχραιμία απο οποιαδήποτε άλλη περίοδο και με λυπεί το γεγονός οτι αυτό δεν το συναντώ.

Οφείλω, για την αποκατάσταση της αληθείας ως πρός τα δημοσιοποιημένα, να επισημάνω ως πρός τις χρηματοδοτήσεις μας τα εξής :

-Οι συνεχείς μειωτικές αναφορές πρός το πρόσωπο μου περί ῾῾απλού διαχειριστή´ στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου ΕΣΠΑ 2014-2010, θα είχε ενδιαφέρον να κατατεθούν και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή απο την οποία ελέγχομαι και στην οποία λογοδοτώ για το σύνολο των χρηματοδοτήσεων που αυτό περιλαμβάνει,

-Οι επίσης συνεχείς αναφορές στην ‘’προίκα’’ που παραλάβαμε καλό θα ήταν να συνεδεύοταν και απο την αυτοκριτική για το πως χάθηκε χωρίς ίχνος αντίδρασης η πηγή χρηματοδότησης αυτής, απο το πώς χάθηκε σχεδόν ένα ολόκληρο ειδικό πρόγραμμα ύψους 250 εκατ. Ευρώ την ίδια περίοδο και επιτέλους ποιό το ακριβές ύψος αυτής αφού κάθε φορά που γίνεται αναφορά το σχετικό ποσό διαφοροποιείται,

-Το ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης για την συντήρηση των σχολικών μονάδων δεν ήρθε στο ΠΔΕ της Περιφέρειας μας ως αποτελέσμα μίας αυτοματοποιημένης διαδικασίας, αλλά μόνον με Πανελλήνια πρωτοβουλία της παρούσης Περιφερειακής αρχής, αφού δεν υπάρχει στο ΠΔΕ καμία άλλης Περιφέρειας της χώρας,

-Το ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων, επίσης δεν ήρθε στο ΠΔΕ της Περιφέρειας μας ως αποτελέσμα μίας αυτοματοποιημένης διαδικασίας, αλλά μόνον με πρωτοβουλία και διεκδίκηση της παρούσης Περιφερειακής αρχής που διατηρεί και την ευθύνη για την αξιοποίηση των σχετικών πόρων,

-Οι χρηματοδοτήσεις της Περιφέρειας μας που οδηγούνται σε έργα στο νησί της Ρόδου είναι στην διάθεση οποιουδήποτε επιθυμεί να έχει μια πλήρη εικόνα και ως πρός την αναλυτική περιγραφή αυτών αλλά και ως πρός το ποσοστό που αυτές εκπροσωπούν σε σχέση με το σύνολο των χρηματοδοτήσεων στα νησιά της Περιφέρειας μας.

Τέλος, η συσχέτιση των χρηματοδοτήσεων με την ανάγκη συμπόρευσης στην πρωτοβουλία που ως Περιφέρεια αναλάβαμε για την προστασία της ιδιοκτησίας απο την διαδικασία κατάρτισης των Δασικών Χαρτών, συνιστά εκτροπή στην οποία δεν θα συμμετάσχω.

Κύριε Δήμαρχε,

Καμία παρέμβαση δεν δεχόμαστε στο έργο μας, όπως άλλωστε δεν έχουμε κάνει ποτέ εμείς στο έργο σας, και οι δικές μας αναφορές στις επιτυχίες της Περιφέρειας μας συνοδεύονται πάντα απο την ειδική αναφορά οτι αυτές είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με τον Α’ Βαθμό αυτοδιοίκησης (ανεξαρτήτως του βαθμού επίτευξης) στον οποίο τρέφουμε σεβασμό που αποδεικνύουμε στην πράξη. Υποθέτω πως θα είχατε την ίδια ακριβώς αντίδραση αν σας ασκούσαμε κριτική για την διάθεση των δικών σας πόρων.

Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζουμε το έργο μας με υπευθυνότητα, ανεπηρρέαστοι απο τις ειδικές συνθήκες της παρούσης περιόδου και παραμένουμε στην διάθεση σας να εργαστούμε για την πρόοδο της Ρόδου, σεβόμενοι τον απόλυτα διακριτό ρόλο του καθενός και διατηρώντας το αποκλειστικό δικαίωμα στην λήψη των τελικών αποφάσεων στα ζητήματα ευθύνης μας.

 

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

Γιώργος Χατζημάρκος

(Visited 1 times, 1 visits today)
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Το πιο ενδιαφέρον

Ο σταθμός που λειτουργεί από το 1992. Ο πρώτος ενημερωτικός ραδιοσταθμός στο Αιγαίο και ο πρώτος που καθιέρωσε το ενημερωτικό site, που λειτουργεί παράλληλα με τον ραδιοφωνικό σταθμό. Ο sky αδιάλειπτα λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΣΚΑΙ 100,3 . Copyright © RADIOTOYRISTIKI SA

Στο site αυτό χρησιμοποιούμε εργαλεία που αποθηκεύουν μικρά αρχεία (cookies) στον υπολογιστή σας. Τα cookies κάνουν το site αυτό να “τρέχει” χωρίς προβλήματα και να δημιουργεί cookies πλοήγησης (statistics cookies). Για καλύτερες υπηρεσίες, πατήστε ΑΠΟΔΟΧΗ.