Διακρίνονται οι κ. Χρήστος Μπάρδος και μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας Νίκος Νικολής, Γιώργος Μηνατσής, ο Εκετελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου Νίκος Παπασταματίου, καθώς και το στελεχιακό δυναμικό της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΕ

“Γιάννης κερνά και Γιάννης πίνει” …στην Ενεργειακή Α.Ε, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς η Διοίκησή της με επικεφαλής τον άμεμπτο και κριτή των πάντων Χρήστο Μπάρδο, έχει υπερβεί το ηθικό μέρος και πορεύεται με ιδιαίτερο τρόπο που μόνο καχυποψία μπορεί να προκαλέσει.

Αφορμή, η νέα αποκάλυψη του sky για την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της ίδιας της Αναπτυξιακής Εταιρίας της Περιφέρειας με το διακριτικό τίτλο “Ενεργειακή Α.Ε.” και αναδόχου εταιρίας Ο.Ε. για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών.

Η σύμβαση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο της εταιρίας Χρήστο Μπάρδο και την ανάδοχο εταιρία που εκπροσωπείται από τους Πανταζή Κολάη και Δ. Μαντάλη-Χατζηαποστόλη Ο.Ε. φθάνει το ποσό των 28.000 ευρώ ετησίως, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αξίας συνολικά για τρία χρόνια 84.000 ευρώ.

Το απίστευτο βέβαια δεν είναι πως εκ νέου εμπλέκεται ο συνήθης λογιστής όλων των εταιρειών της περιφέρειας αλλά πως επί του προκειμένου, συστάθηκε εταιρεία για να αναλάβει τα λογιστικά της Ενεργειακής, που έχει εταίρους τον κ. Κολάη και την κ. Μαντάλη-Χατζηαποστόλη Δέσποινα. Η τελευταία είναι υπάλληλος της Ενεργειακής, δηλωμένη ως λογίστρια.

Στο στελεχιακό δυναμικό της Ενεργειακής ΑΕ Νοτίου Αιγαίου μέλη είναι οι: Μαρίνη Νατάσσα, Μαντάλη-Χατζηαποστόλη Δέσποινα, Νικηταρά Ελευθερία, Χριστοφάκης Κων/νος και Ψαράς Αντώνης.

Ουσιαστικά δηλαδή η κ. Μαντάλη – Χατζηαποστόλη Δέσποινα αξιολογήθηκε από την εταιρεία στην οποία είναι υπάλληλος για να …αναθέσει δουλειά στον εαυτό της!

Η ΣΥΜΒΑΣΗ

Η ΑΜΟΙΒΗ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 4,541 total views,  4 views today