«Δημιουργία δικτύου ΑμεΑ στη Μεσαιωνική πόλη Ρόδου»

88

Ολοκληρώθηκε το πρώτο τμήμα του έργου με τίτλο: «Δημιουργία δικτύου ΑμεΑ στη Μεσαιωνική πόλη Ρόδου» που αφορούσε στην οδό Ιπποδάμου.

Το έργο είχε ξεκινήσει τον Νοέμβριο έτους 2022 και ολοκληρώθηκε εγκαίρως και πριν την έναρξη της τρέχουσας θερινής περιόδου στις αρχές Μαρτίου έτους 2023. Η σύμβαση του έργου με τίτλο: «Δημιουργία δικτύου ΑμεΑ στη Μεσαιωνική πόλη Ρόδου», είχε υπογράφει με μέση έκπτωση 44,71% και προϋπολογισμό τριακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα εννέα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (359.359,59€).

Το συγκεκριμένο τμήμα του έργου, μελετήθηκε, εντάχθηκε, χρηματοδοτήθηκε και έλαβε τις απαραίτητες εγκρίσεις, κατόπιν πρωτοβουλίας του αρμοδίου Αντιδημάρχου Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου. Η εκτέλεσή του, περιλάμβανε τη δημιουργία διαδρόμου πλακών τύπου Λάρδου στο μέσο της οδού, διατήρηση πλευρικά αυτής του παραδοσιακού χαλικόστρωτου και κατασκευή τριών (3) φρεατίων (διπλών) μαρμάρινων στα πρότυπα αυτών της ιστορικής Ιπποτών. Με την ολοκλήρωση της οδού, εξυπηρετούνται άτομα ΑμΕΑ, καροτσάκια με μωρά, ποδηλάτες, ταξιδιώτες με αποσκευές κτλ.

Το έργο αρμοδιότητας του Αντιδημάρχου Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου, θα συνεχιστεί στα τέλη Νοεμβρίου έτους 2023 και αφορά στη δημιουργία και αποκατάσταση δικτύου κίνησης ΑμεΑ με ήπιες σημειακές παρεμβάσεις διαμόρφωσης στις πύλες εισόδου της Μεσαιωνικής πόλης, σε πλατείες όπως η Σύμης, Αργυροκάστρου, Μεγάλου Αλεξάνδρου και Μουσείου, καθώς και σε οδούς όπως η Λάχητος, Απολλωνίων, Πυθαγόρα κ.α. Σε αυτό, περιλαμβάνεται η αποξήλωση των υφιστάμενων επιστρώσεων με διαλογή, αποθήκευση και μερική επανάχρηση βοτσάλων, εκσκαφές με μηχανικά μέσα ή με τα χέρια στα σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης φθορών για τη διαμόρφωση/διευθέτηση των κλίσεων σε σχέση με τις υφισταμένες επιστρώσεις, κατασκευή νέων υποστρωμάτων για τις επιστρώσεις μαρμάρου, πλακών και βοτσάλων, επανατοποθέτηση των όμορων στη νέα επίστρωση από μαρμάρινες πλάκες κ.α.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 (Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ).

Δράκος ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Ιωάννη

Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης

Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

με την παράταξη του Αντώνη Β. Καμπουράκη «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»