Την 30η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00΄ θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο της Ρόδου στην 16η Τακτική Συνεδρίαση για το 2018.

Η Συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, και είναι προγραμματισμένα για συζήτηση και λήψη απόφασης δέκα θέματα και δεκάδες άλλα που εντάσσονται σ’ αυτά!

Στο πρώτο θέμα συζήτησης περιελήφθη η μίσθωση της Νέας Αγοράς σε ιδιώτη μετά και τη συνεδρίαση της επιτροπής Διαβούλευσης, στην οποία έχουν ήδη εκφρασθεί αντιρρήσεις!

Τα θέματα στην ημερήσια διάταξη

 1. Έγκριση αναγκαιότητας ενιαίας μίσθωσης του κτιριακού συγκροτήματος της Νέας Αγοράς.

2.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Διακοσταματίου)

 • Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2018.
 • Έγκριση της υπ΄αριθ.569/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄τριμήνου για τον έλεγχο εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου οικ.έτους 2018.
 • Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για συνδρομή στην εταιρεία « ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΗΣ, αρ. πρωτ. 2/57343/2018
 • Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για συνδρομή στην εταιρεία « DOCMANΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι.Κ.Ε.», αρ. πρωτ. 2/57345/2018.
 • Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για απεντόμωση και μυοκτονία σε διάφορες περιοχές του Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/57348/2018.
 • Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για συνδρομή στη « ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αρ. πρωτ. 2/57350/2018.
 • Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για συνδρομή στην εταιρεία Σ. Καραγιλάνης-υποστήριξη επιχειρήσεων μον. Ε.Π.Ε., 2/57352/2018.
 • Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης του « ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗ» για την προμήθεια εκτυπώσεων-εκδόσεων και βιβλιοδετήσεων Δ.Ε. Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/58269/2018.
 • Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για « διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων» με την εταιρεία « Δ.Ε.Ρ.Μ.Ε.», αρ. πρωτ. 2/58607/2018.
 • Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για « διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων» με την εταιρεία « Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.», αρ. πρωτ. 2/58611/2018.
 • Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού ( επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού-ploterHPDJ500 PLUS),αρ. πρωτ. 2/59338/2018.
 • Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για συνδρομή της « INTRASOFTINTERNATIONALS.A.-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ». ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/59340/2018.
 • Έγκριση- παραλαβή από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης, ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/59335/2018.
 • Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης του « ΝΤΑΝΤΦΑΡ-ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΟΧΑΡΙ» για προμήθεια διακοσμητικών υλικών για καλλωπισμό παρτεριών, αρ. πρωτ. 2/59341/2018.
 • Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για απεντόμωση και μυοκτονία σε διάφορες περιοχές του Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/59543/2018.
 • Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για « Εκδηλώσεις για απόδημους Ροδίους» με την εταιρεία « Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.», αρ. πρωτ. 2/59545/2018.
 • Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για « Προμήθεια ειδών & υλικών πυρόσβεσης και πυροπροστασίας στην εταιρεία « ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ε.Α.Ε.», αρ. πρωτ. 2/60573/2018.
 • Έγκριση-βεβαίωσης καλής εκτέλεσης ή πρωτοκόλλου παραλαβής από το ΔΣ για την « Συντήρηση βυθιζόμενων εμποδίων Πυλών Μεσαιωνικής Πόλης» ( Κ.Α. 70-6262.0006)», αρ. πρωτ. 2/60574/2018.
 • Έγκριση-βεβαίωσης καλής εκτέλεσης ή πρωτοκόλλου παραλαβής από το ΔΣ για την « Συντήρηση βυθιζόμενων εμποδίων Πυλών Μεσαιωνικής Πόλης» ( Κ.Α. 70-6262.0003)», αρ. πρωτ. 2/60575/2018.
 • Έγκριση-βεβαίωσης οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης, αρ. πρωτ. 2/60578/2018.
 • Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για προμήθεια ανταλλακτικών φορητής μικροφωνικής του Δήμου Ρόδου, 2/60581/2018.
 • Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για « Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού» στον « ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ», αρ. πρωτ. 2/60993/2018.
 • Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για « Συντήρηση Προγραμμάτων-εφαρμογών τεχνικών έργων» στον ΚΥΡΑΝΑΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ « ERGOTECH», αρ. πρωτ. 2/60994/2018.
 • Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για « Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου Δ.Ε. Πεταλούδων» , Υλικά μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Δ.Ε. Πεταλούδων, Λοιπές προμήθειες γραφείου Δ.Ε. Πεταλούδων», αρ. πρωτ. 2/61590/2018.
 • Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για Ταχυμεταφορές φακέλων και μικροδεμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/62488/2018.
 • Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης, αρ. πρωτ. 2/62492/2018.
 • Έγκριση-πρωτοκόλλου τμηματικής οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης ΝΤΑΝΤΦΑΡ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΧΑΡΙ Τ.Π.Υ. 70 (11/10/2018), αρ. πρωτ. 2/62495/2018.
 • Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης του ΚΟΡΙΑΝΙΤΗ ΑΝΤΩΝΗ ( Τ.Π.Υ. 46) 30/09/2018, αρ. πρωτ. 2/62497/2018.
 • Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για « Συντήρηση ολοκληρωμένου οικονομικού διαχειριστικού λογιστικού συστήματος στην εταιρεία « EASYNETI.K.E.», αρ. πρωτ. 2/62499/2018.
 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης για απεντόμωση και μυοκτονία αρ.πρωτ. 2/63585/2018
 • Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης “EASYNETI.K.E.” αρ.πρωτ. 2/63593/2018.
 • Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθ. 689/2018 απόφασης Δ.Σ. που αφορά  :  «Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για παραλαβή της υπηρεσίας για διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων  στη Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.» αρ.πρωτ. 2/63603/2018
 • Έγκριση -πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης για «Διοργάνωση παγκόσμιας ημέρας τουρισμού», «Διοργάνωση ημέρας θαλάσσης», «Διοργάνωση ημέρας γαστρονομίας» στην εταιρεία Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.» αρ.πρωτ. 2/63988/2018.
 • Έγκριση –πρωτοκόλλου τμηματικής οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείασς δαπάνης του «ΜΑΚΡΗ Γ.ΙΩΑΝΝΗ» για «Μηχανήματα κλιματισμού (ανεμιστήρες με ορθοστάτη, κλιματιστικά μηχανήματα τοίχου από 9-24 BTU» αρ.πρωτ. 2/63985/2018.
 • Έγκριση –Πρωτοκόλλου τμηματικής οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης για «Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Ρόδου» στην KOLOSSOSSECURITY«ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ» αρ.πρωτ. 2/63979/2018.
 • Έγκριση – βεβαίωσης καλής εκτέλεσης ή πρωτοκόλλου παραλαβής από το Δ.Σ. για τη «Μίσθωση μηχανήματος ακτοκαθαριστή στη Δ.Ε. Καλλιθέας» (Κ.Α. 70-6233.0010.0004)» αρ.πρωτ. 2/64344/2018
 • Έγκριση-βεβαίωσης καλής εκτέλεσης ή πρωτοκόλλου παραλαβής από το Δ.Σ. για τη «Μίσθωση μηχανήματος ακτοκαθαριστή στη Δ.Ε. Ρόδου» (Κ.Α. 70-6233.0010.0001)» αρ.πρωτ. 2/64350/2018.
 • Έγκριση – βεβαίωσης καλής εκτέλεσης ή πρωτοκόλλου παραλαβής από το Δ.Σ. για τη «Μίσθωση μηχανήματος ακτοκαθαριστή στη Δ.Ε. Καμείρου» (Κ.Α. 70-6233.0010.0002)» αρ.πρωτ.2/64356/2018.
 • Έγκριση- πρωτοκόλλου τμηματικής οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης για «Συντήρηση Προγραμμάτων – εφαρμογών τεχνικών έργων» στον ΚΥΡΑΝΑΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του Παναγιώτη “ERGOTECH”ar.prvt. 2/64756/2018
 • Έγκριση –πρωτοκόλλου τμηματικής οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης “EASYNETI.K.E.” αρ.πρωτ. 2/65019/2018
 • Έγκριση διαγραφής Τέλους και Προστίμου Ακαθάριστων εσόδων έτους 2015 της ατομικής επιχείρησης κ. Χατζημιχαήλ Κυριάκου του Μιχαήλ, αρ. πρωτ. 2/56471/2018.
 • Έγκριση διαγραφής οφειλής της εταιρείας “KOSMOCARAE”, αρ. πρωτ. 2/61331/2018.
 • Έγκριση διαγραφής οφειλής κ. ΖΑΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, αρ. πρωτ. 2/61207/2018.
 • Έγκριση διαγραφής οφειλής της εταιρείας OLYMPICΕΜΠ. ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ. Α.Ε., αρ. πρωτ. 2/60142/2018.
 • Έγκριση διαγραφής οφειλής κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, αρ. πρωτ. 2/59994/2018.
 • Έγκριση διαγραφής Τέλους Ακαθαρίστων Εσόδων ετών 2013/2014 Δ.Ε. Αρχαγγέλου του κ. Τσάβαρη Ελευθέριου του Εμμανουήλ, αρ. πρωτ. 2/59039/2018.
 • Έγκριση διαγραφής οφειλής της εταιρείας «ΚΑΣΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ», αρ. πρωτ. 2/59051/2018.
 • Έγκριση διαγραφής Διπλοεγγραφών σε καταλόγους, αρ. πρωτ. 2/57821/2018.
 • Έγκριση διαγραφής οφειλής κ. Μαντικού Νικολάου, αρ. πρωτ. 2/61660/2018.
 • Έγκριση διαγραφής χρέωσης προστίμου ανέγερσης-διατήρησης κ. Θεοδοσίου Γεωργίου, αρ. πρωτ. 2/62138/2018.
 • Έγκριση διαγραφής Τέλους Παρεπιδημούντων έτους 2009 Δ.Ε. Αρχαγγέλου της κ. Κουφαλάκη Σταματίας του Χαράλαμπου, αρ. πρωτ. 2/62223/2018.
 • Έγκριση διαγραφής οφειλής κ.ΠΕΤΡΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ αρ.πρωτ. 2/64659/2018
 • Έγκριση διαγραφής οφειλής LLESHIBEHARHALαρ.πρωτ. 2/62758/2018
 • Έγκριση διαγραφής οφειλής GURALECICESKτου NDUEαρ.πρωτ. 2/62496/2018
 • Έγκριση του Δήμου για υποβολή ερωτημάτων στις εταιρείες «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» και «ΔΗΜΟΣΝΕΤ» αρ.πρωτ. 2/63597/2018
 • Αποδοχή ή μη αποφάσεων Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου μας, αριθ. Πρακτικών 8,9,10,11,12,13, αρ.πρωτ.2/61980/2018.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ και Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ

(Εισηγητές: Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος κ.Ε.Χατζηϊωάννου)

3.1. Έγκριση της μελέτης κατασκευής ξύλινης πλατφόρμας σε κοινόχρηστο χώρο σε κατάστημα επί της οδού Σοφ.Βενιζέλου 50-54, αρ. πρωτ. 16/59574/2018.

3.2. Έγκριση μελέτης του έργου « ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΑ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ- Α’ ΦΑΣΗ», αρ. πρωτ. 16/59907/2018.

3.3. Έγκριση μελέτης του έργου «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Λινδίων (Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Λάρδου, Πολιτιστικού Κέντρου Πυλώνας, Γυμναστηρίου Καλάθου, Κοιμητηρίου Λίνδου) αρ.πρωτ.16/65074/2018

3.4.  Έγκριση 3ηςπαράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου:            « ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΎ ΧΥΤΑ», αρ. πρωτ. 16/60344/2018.

3.5.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση σχολικών μονάδων εκτός πόλεως Ρόδου» αρ.πρωτ. 16/63278/2018.

3.6.  Έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ ( ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ)», αρ. πρωτ. 16/62404/2018.

3.7.  Έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ», αρ. πρωτ. 16/62464/2018.

3.8. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Αποκατάσταση  ζημιών από τις θεομηνίες 22/11/2013, 25/11.2013 και 4/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου (στις Κοινότητες Διμυλιάς και Ελεούσας της Δ.Ε. Καμείρου και στην Κοινότητα Σιαννών της Δ.Ε. Ατταβύρου» αρ.πρωτ. 16/63431/2018

3.9.Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργτο «Υπόλοιπα έργα αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 28/01/2011 και επιδεινώθηκαν μετά τη θεομηνία της 30/12/2012» αρ.πρωτ. 16/63429/2018.

3.10. Έγκριση Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια  δύο δικύκλων για την κάλυψη  Υπηρεσιακών αναγκών της Δ.Ε. Ρόδου  αρ.πρωτ. 16/63821/2018

3.11.Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής της Προμήθειας «Έπιπλα (Έπιπλα γραφείου παντός είδους)”, Προμήθεια ραφιών τύπου dexion για το αρχείο της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων» αρ.πρωτ. 16/64710/2018.

3.12.  Αποδοχή χρηματοδότησης από ΔΕΗ για το έργο «Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Κατταβιάς» και την εκπόνηση προμελέτης του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης Κατταβιάς (Αντλιοστάσιο, εξωτερικά δίκτυα, βιολογικός)» αρ.πρωτ.16/63232/2018.

3.13. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ» αρ.πρωτ.16/63978/2018.

3.14. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» αρ.πρωτ.16/63968/2018.

3.15.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής ημιτελούς έργου: «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στη Δ.Κ. Ασκληπιείου στις ΤΚ Αρνίθας-Προφύλιας-Ιστρίου Απολακκιάς της Δ.Ε. Νότιας Ρόδου» αρ.16/65098/2018

3.16. Έγκριση φυσικού αντικειμένου αναφορικά με τις παρεμβάσεις στο Δημόσιο χώρο στο πλαίσιο της προτεινόμενης πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ» αρ.πρωτ. 16/65219/2018

3.17.Παράταση προθεσμίας εργασιών της σύμβασης παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του οπτικοακουστικού θεάματος στο δημοτικό ανθόκηπο πλατείας Ρίμινι Ρόδου αρ.πρωτ. 2/63650/2018

3.18. Έγκριση 1ουΑ.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση και αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού στη Μεσαιωνική Πόλη» αρ.πρωτ. 2/63643/2018.

3.19. Έγκριση για έκτακτες γενόμενες μεταβάσεις στην Αθήνα του Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Αθλητισμού, Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων κ. Ελευθερίου Χατζηιωάννου  αρ.πρωτ.2/64577/2018

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Β.Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη)

4.1.Τροποποίηση της με αριθμό 319/2018 απόφασης του Δ.Σ. Ρόδου, περί της σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για την εκτέλεση του έργου: “Επέκταση ξύλινου πεζοδρόμου επί της οδού Αυστραλίας ως το λιμάνι Ακαντιάς”, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης περιοχής Κόβα Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ.2/65000/2018

4.2.Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Τμήμα παραλιακού πεζοδρομίου-ποδηλατόδρομου από το Λιμάνι Ακαντιάς ως τη Νέα Μαρίνα –οδικός κόμβος και χώρος στάθμευσης στην περιοχή Σφαγεία, περιοχής Κόβα Δήμου Ρόδου», στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης περιοχής Κόβα Δήμου Ρόδου,  στην πρόσκληση με αρ. πρωτ. 112/19-01-2018 (ΝΑΙΓ70, Α/Α ΟΠΣ: 2584) του ΕΠ «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»

4.3. Αποδοχή ένταξης και υλοποίηση της Πράξης «Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοσκινού Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ 5028260 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2024-2020» αρ.πρωτ. 2/64420/2018.

4.4. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων αρ.πρωτ.2/65007/2018

5.ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μ.Παλαιολόγου)

5.1.Έγκριση της υπ΄αριθ. 143/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 84/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Αίτημα τροποποίησης Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων στην οδό Μανδηλαρά»

5.2.Έγκριση της υπ΄αριθ. 144/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 85/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Αίτημα τροποποίησης κοινόχρηστων χώρων στην οδό Καποδιστρίου»

5.3.Έγκριση της υπ΄αριθ145/2018απόφασης της Ε.Π.Ζ.που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 86/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: Τροποποίηση Ο.Τ. 442, Ο.Τ. 442ακαι Ο.Τ. 454 σχεδίου πόλεως Ρόδου, κατόπιν δικαστικής απόφασης άρσης απαλλοτρίωσης.»

5.4.Έγκριση της υπ΄αριθ.146/2018απόφασης της Ε.Π.Ζ.που αφορά             «Έγκριση της υπ’ αριθ. 87α/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεως Αναλήψεως».

5.5.Έγκριση της υπ΄αριθ147/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 87β/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεως Αγ. Αποστόλων.

5.6.Έγκριση της υπ΄αριθ.148/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 87γ/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεως Αγ. Φανουρίου».

5.7.Έγκριση της υπ΄αριθ.149/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά: «’Εγκριση της υπ’ αριθ. 87δ/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεως Αγ. Παντελεήμονα».

5.8.Έγκριση της υπ΄αριθ.150/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 88/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Έγκριση μελέτης: «Τμήμα παραλιακού πεζοδρομίου – ποδηλατοδρόμου από το Λιμάνι Ακαντιάς ως τη Νέα Μαρίνα – οδικός κόμβος και χώρος στάθμευσης στην περιοχή σφαγεία περιοχής Κόβα – Δήμου Ρόδου»

5.9.Έγκριση της υπ΄αριθ.151/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 92/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά των τειχών της Μεσαιωνικής πόλης».

5.10.Έγκριση της υπ΄αριθ.152/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λάρδου με θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με γνωμοδότηση ως προς τον : «Αποχαρακτηρισμό Τμήματος μη υφιστάμενης Κτηματολογικής Οδού εντός του Οικισμού της Λάρδου (μεταξύ των ιδιοκτησιών Μ.Γ. 1347 και Μ.Γ. 1354 Γαιών Λάρδου)»

5.11.Έγκριση της υπ΄αριθ.153/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά: «Έγκριση παραχώρησης – Ανανέωσης θέσεων  αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ  χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών»

5.12. Έγκριση της υπ΄αριθ.154/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά: «Παραχώρηση και Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου».

 6.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δ.Τσίκκης)

6.1.Έγκριση αποκλειστικότητας και την απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια Ειδικής Έκδοσης Εφαρμογής Κοιμητηρίων» στην εταιρεία EASYNETIKE, λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτωναρ.πρωτ.2/64799/2018

6.2.Έγκριση αποκλειστικότητας και την απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια WebΠλατφόρμας Ηλεκτρονικών Πληρωμών» στην εταιρεία EASYNETIKE, λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτωναρ.πρωτ.2/64797/2018

6.3. Έγκριση αποκλειστικότητας και την απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια Αναβάθμισης Έκδοσης PandaAntivirus» στην εταιρεία EASYNETIKE, λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτωναρ.πρωτ.2/64798/2018

6.4. Ορισμός Επιτροπών αξιολόγησης και παραλαβής που αφορούν στην «Προμήθεια ηλεκτρονικών σταθμών αυτόματης εξυπηρέτησης πολιτών, οικονομικών και διοικητικών συναλλαγών» αρ.πρωτ. 2/64796/2018.

7.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ- ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ι.Κορωναίος- Πρόεδρος Επιτροπής κ. Ε. Ατσίδη)

7.1. Ορισμός μελών στην Επιτροπή Παραλαβής τροφίμων Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης για το έτος 2018-2019, αρ. πρωτ. 2/59761/2018.

7.2. Έγκριση αποτελεσμάτων μοριοδότησης εκπρόθεσμων αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερόμενων γονέων και κηδεμόνων στη διαδικασία επιλογής φιλοξενούμενων παιδιών με σειρά προτεραιότητας βάσει των συνολικών μορίων, μηνών Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2018, στις δομές Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ρόδου για το παιδαγωγικό έτος 2018-2019 αρ.πρωτ. 2/64535/2018.

7.3. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου», αρ. πρωτ. 263/2018.

7.4.Έγκριση Κανονισμού διάθεσης διδακτηρίων Δήμου Ρόδου για άλλες χρήσης κοινής ωφέλειας αρ.πρωτ. 2/65122/2018

7.5. Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς αρ.πρωτ. 2/65119/2018

7.6. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα προσθήκης 2 λυόμενων αιθουσών στο 3οΔημοτικό Σχολείο Αφάντου αρ.πρωτ. 2/65115/2018

 8.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα.Φ.Κρεμαστινού)

8.1.  Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) του έργου « Ανανέωση-Τροποποίηση της με αριθμ. Πρωτ. ΟΙΚ. 72602/02-10-2017 ( ΑΔΑ783ΠΟΠ11-ΓΙΔ) και Έγκριση νέων περιβαλλοντικών όρων για το έργο « Επέκταση Υφιστάμενης Ξενοδοχειακής μονάδας, με διακριτικό BELAIR, κατηγορίας 4* αστέρων, τελικής δυναμικότητας 461 κλινών ( μετά την ανέγερση νέου κτιρίου), σε γήπεδο τελικής επιφάνειας από τις ΚΜ 139, 140, 141, 141Β γαιών Ιξιάς και τη Μερίδα 118 Οικοδομών Ιξιάς, στην περιοχή « ΙΞΙΑ», της ΔΚ Ιαλυσού, της ΔΕ Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου, ΠΕ Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας « ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΞΙΑΣ Α.Ε.», αρ. πρωτ. 18/59365/2018.

8.2.   Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο                  « Υφιστάμενο Κέντρο Εκπομπής στη θέση « ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ», της Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου του Δήμου Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με κωδική ονομασία θέσης « ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ»  και κωδικό αριθμό θέσης 3006116 της εταιρείας με διακριτικό τίτλο « DIGEA- Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.», με βάση τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.), αρ. πρωτ. 18/61414/2018.

8.3.   Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου « Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα κλασσικού τύπου με διακριτικό τίτλο « SENTIDOAPOLLOBLUE” κατηγορίας 5 αστέρων δυναμικότητας 314 κλινών σε γήπεδο έκτασης 27.835,70 τ.μ. στην ενοποιημένη μερίδα 495 ΑΓ γαιών Καλυθιών στην περιοχή « Φαληράκι» ΔΚ/ΔΕ Καλλιθέας ΠΕ Ρόδου ιδιοκτησίας « ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.», αρ. πρωτ. 18/62888/2018.

8.4. Χορήγηση άδειας κοπής δέντρου αρ.πρωτ. 18/64419/2018.

 1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Γ.Πόκκιας)

9.1. Έγκριση σύμβασης γιαΠραγματοποίηση Στειρώσεων σε Αδέσποτα Ζώα συντροφιάς, αρ. πρωτ. 5/61581/2018.

9.2. Συζήτηση για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας Λαϊκών Αγορών (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ι. Γιαννακάκης)

 10.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Μ.Χατζηλαζάρου)

10.1. Αίτημαγια έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Προϊσταμένης του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τουρισμού της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Ειρήνης Χατζηνικολάου του Διαμαντή στην Αθήνα προκειμένου να στελεχώσει το standτου Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού AthensInternationalTourismExpo2018, αρ. πρωτ. 2/61005/2018.

10.2.Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του Προϊσταμένου του Τμήματος Προβολής, Προώθησης και Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κύριου Κωνσταντίνου Χατζίκου του Κλήμη στην Αθήνα προκειμένου να στελεχώσει το standτου Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού AthensInternationalTourismExpo2018, αρ. πρωτ. 2/61010/2018.

10.3. Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Βεατρίκης-Καλλιόπης Σέρβου του Αθανασίου στη Βαρσοβία της Πολωνίας προκειμένου να στελεχώσει το standτου Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού GreckaPanorama2018, αρ. πρωτ. 2/61016/2018.

10.4. Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κύριου Βαλάσιου Φακιόλη του Εμμανουήλ στη Βαρσοβία της Πολωνίας προκειμένου να στελεχώσει το standτου Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού GreckaPanorama2018, αρ. πρωτ. 2/61021/2018.

10.5. Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων κυρίας Μαρίας Χατζηλαζάρου του Λαζάρου στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να στελεχώσει το standτου Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού Philoxenia2018, αρ. πρωτ. 2/61223/2018.

10.6.Αίτημα διάθεσης πίστωσης, έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης του Δημοτικού Συμβούλου κυρίου Βασίλη Ψυλλάκη από Πέμπτη 8 Νοεμβρίου έως Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου στη Τουριστική έκθεση PHILOXENIA2018 η οποία θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ-HELEXPOστη Θεσσαλονίκη από 9 έως 11 Νοεμβρίου 2018 καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Νοεμβρίου στο συνεδριακό κέντρο « Νικόλαος Γερμανός» στις εγκαταστάσεις ΔΕΘ, αρ. πρωτ. 2/61972/2018.

10.7.Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων κυρίας Μαρίας Χατζηλαζάρου του Λαζάρου στη Βαρσοβία της Πολωνίας προκειμένου να στελεχώσει τοstandτου Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού GreckaPanorama2018, αρ. πρωτ. 2/61226/2018.

10.8. Αίτημα διάθεσης πίστωσης , έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης του Προέδρου του Δ.Σ. κ.Μανδρακού Ευάγγελου από Πέμπτη 8 Νοεμβρίου έως Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δ.Ρ. στην Τουριστική έκθεση PHILOXENIA2018 η οποία θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ-HELEXPOστη Θεσσαλονίκη από 9 έως 11 Νοεμβρίου 2018 καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Νοεμβρίου στο συνεδριακό κέντρο « Νικόλαος Γερμανός» στις εγκαταστάσεις ΔΕΘ, αρ. πρωτ. 2/64416/2018.

11.Συζήτηση για τη Δημόσια Υγεία στη Νότια Ρόδο

  ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΑΡ

( Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΡ κ. Α. Μανωλάκης)

12.1. Έγκριση Ισολογισμού αποτελεσμάτων χρήσεως και Απολογισμού έτους 2017, αρ. πρωτ. 11971/2018.

 1. ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ο.Π.Α.Ρ.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΟΠΑΡ κ.Στ.Κυριαζής)

13.1.Έγκριση της υπ΄αριθ. 254/2018 απόφασης «περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 του Οργανισμού»

 1. ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Α.Πάλλας)

14.1.Έγκριση μετάβασης του στελέχους του Δήμου Ρόδου κ. Ηλία Αργύρη στο Σπολέτο της Ιταλίας από 27-30/11/2018, προκειμένου να συμμετάσχει στην 1η  Άσκηση επί χάρτου και το 1οReviewMeetingτης Κοινοπραξίας του Ευρωπαϊκού έργου IN-PREPαρ.πρωτ. 2/65063/2018.

14.2.Έγκριση μετάβασης του στελέχους του Δήμου Ρόδου κας.Ευθυμίας Μακρή στο Σπολέτο της Ιταλίας από 27-30/11/2018, προκειμένου να συμμετάσχει στην 1η Άσκηση επί χάρτου και το 1ο Review Meeting της Κοινοπραξίας του Ευρωπαϊκού έργου IN-PREPαρ.πρωτ. 2/65070/2018

15.Έγκριση Επιτροπής Παραλαβής δαπανών Δημοσίων Σχέσεων, αρ. πρωτ. 2/61631/2018.

 1. Εγκρίσεις μεταβάσεων Δημάρχου

 202 total views,  2 views today