Διοικητικές κυρώσεις σε επαγγελματικό πλοίο αναψυχής στη Ρόδο

1229

Την διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων κίνησε το Λιμεναρχείο Ρόδου, κατά του ιδιοκτήτη του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής “ΛΗΤΩ” καθώς διαπιστώθηκε ότι ο πλοιοκτήτης του σκάφους είχε καταρτίσει εικονικό ναυλοσύμφωνο ποσού πεντακοσίων πενήντα ευρώ για δώδεκα αλλοδαπούς επιβάτες, ενώ στην πραγματικότητα είχαν εκδοθεί πέντε εισιτήρια συνολικής αξίας εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ, για την πραγματοποίηση ημερήσιου θαλάσσιου ταξιδιού διάρκειας δώδεκα ωρών, με προορισμό τους όρμους «ΛΑΔΙΚΟ», «ΑΝΤΟΝΥ ΚΟΥΙΝ» και παραλία «ΤΣΑΜΠΙΚΑΣ».