Δομή προστασίας και επανένταξης ατόμων με ειδικές ανάγκες από την ΠΝΑΙ

925

Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης της κοινωνικής πολιτικής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  που σκοπό έχει  τη στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και την κάλυψη του κενού που αφήνουν οι κεντρικές πολιτικές, το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, κατά την πρόσφατη συνεδρίασή του και  κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, Θωμά Σωτρίλλη, ενέκρινε την λειτουργία δομής προστασίας και επανένταξης  ατόμων με ειδικές ανάγκες, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας.

Ειδικότερα, στην εισήγησή του, παρουσιάζοντας την προτεινόμενη δομή, στους στόχους και την λειτουργία της,  ο Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε τα εξής:

 «Οι υπηρεσίες και οι δομές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Νοτίου προσφέρουν ικανοποιητικές υπηρεσίες σε άτομα με ειδικές ανάγκες ως τις ηλικίες των 18 ετών. Η προσφορά αυτή είναι αξιόλογος και ικανοποιητική στηριζόμενη  από προσωπικό εξειδικευμένο ή μη με γνώμονα  την αγάπη και φροντίδα αυτών. Στόχος όλων η λειτουργική αυτονομία των μελών της, ως εφόδιο στην μετέπειτα ζωή τους μετά την αποχώρηση από την συγκεκριμένη δομή

Το ερώτημα που τίθεται είναι  τι  μέλλει γενέσθαι?

Η πρόταση της Περιφέρειας έρχεται να καλύψει το κενό με σχεδιασμό ιδιωτικής δομής η οποία θα συνεχίσει να προσφέρει προστασία και ταυτόχρονα μαθησιακά εργαλεία ένταξης  του πλέον ενήλικα ατόμου με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία με τις μέγιστες δυνατότητες αυτόνομης επιβίωσης.

Η ύπαρξη ιδιωτικής δομής θα ελέγχει την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, την κάλυψη όλων των απαραίτητων Ιατρικών και Παραϊατρικών ειδικοτήτων (Ψυχίατροι, Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργεί, Νοσηλευτές κ.τ.λ) και θα αξιολογείται από τον φορέα χρηματοδότησης .

Η προτεινόμενη εφαρμογή θα προβλέπει την, σε μικρά γκρουπ 10 -12 ατόμων ομαδοποίησης αυτών με την επίβλεψη των απαραίτητων ειδικοτήτων και την  κοινωνική στήριξη  των οικογενειών τους. Στην διάρκεια της παραμονής τους θα έχουν μια υγιεινή και ασφαλή διαμονή καθώς και διατροφή. Η πρωταρχική σκέψη θα είναι ημερήσιας διάρκειας  9:00πμ  με 19:00μμ  με εκπαιδευτές σε δύο βάρδιες και εφόσον η προτεινόμενη λειτουργία θα έχει  αποτελέσματα θα είναι δυνατή η περαιτέρω ανάπτυξη σε άλλους νησιωτικούς χώρους εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν. Μια  λειτουργία σαν αυτή θα ανακουφίσει τις εμπλεκόμενες οικογένειες και θα τους ελευθερώσει, για κάτι ποιο ωφέλιμο  από την άποψη εργασίας, ασφαλιστικής κάλυψης και συνταξιοδότησης των μελών προστασίας. Κάτι που σήμερα είναι αδύνατον λόγω του ότι ένας εκ δύο γονέων είναι υποχρεωμένος να προσέχει τον ασθενή».

Όπως τόνισε ο κ. Σωτρίλλης, απευθυνόμενος στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, «υποστηρίζοντας την δημιουργία μιας τέτοιας δομής μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, λύεται εν μέρει ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, που προκαλεί δυσλειτουργία, ψυχολογική καταπίεση και οικονομική δυσπραγία».

Η δομή θα λειτουργήσει κατ’ αρχήν πιλοτικά στη Ρόδο, με προοπτική να επεκταθεί και σε άλλα νησιά της Περιφέρειας.