Δράσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος «BLUE ISLANDS»

849

Ο Δήμος Ρόδου συμμετείχε στην προγραμματισμένη τεχνική συνάντηση έργου “BLUE ISLANDS: Seasonal variation of waste as effect of tourism/Εποχιακή διακύµανση των αποβλήτων ως συνέπεια του τουρισµού ” στο πλαίσιο του Προγράμματος MED – INTERREG – Mediterranean, στην Μύκονο στις 9 και 10 Απριλίου 2019. Το έργο «BLUEISLANDS», στο οποίο ο Δήμος Ρόδου συμμετέχει ως εταίρος, στοχεύει στο μετριασμό του προβλήματος της εποχιακής διακύμανσης στην παραγωγή αποβλήτων σε νησιά της Μεσογείου, που οφείλεται στον τουρισμό.

Τον Δήμο Ρόδου εκπροσώπησε στην συντονιστική και τεχνική συνάντηση του έργου ο Δρ Γαμβρούδης Χρήστος, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Ρόδου σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος ο οποίος παρουσίασε τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του έργου καθώς και τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στην δεύτερη φάση υλοποίησης του προγράμματος διάρκειας ενός έτους.

Στην πρώτη φάση του έργου μελετήθηκε η εποχιακή διακύμανση των αποβλήτων λόγω του τουρισμού σε 3 παραλίες της Ρόδου (Τσαμίκα, Αφάντου και Γεννάδι) και πραγματοποιήθηκαν επιστημονικές έρευνες στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αφάντου και Φαληρακίου ενώ στην δεύτερη φάση του προγράμματος θα υλοποιηθούν πρακτικές και δράσεις ενημέρωσης και μετριασμού του προβλήματος της εποχιακής διακύμανσης των αποβλήτων σε όλο το νησί.

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος τόνισε πως «Ο Δήμος Ρόδου επενδύει στην κυκλική οικονομία και στον βιώσιμο τουρισμό. Το φυσικό περιβάλλον είναι ένα από τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία του τουρισμού και των θεμελιωδών για μια μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη. Ξεκινάμε την δεύτερη φάση του προγράμματος «BLUEISLANDS» με την αγορά καινοτόμου περιβαλλοντικού εξοπλισμού καθώς και την πραγματοποίηση πολλών άυλων δράσεων όπως θεματικά εργαστήρια, καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών, μαθητών και τουριστών σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα και τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σχετικά με τις επιπτώσεις της εποχιακής διακύμανσης, την αξία του υπεύθυνου τουρισμού, τη σημασία και τις ευκαιρίες που συνδέονται με την προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν στην ενίσχυση και προώθηση υπεύθυνων «πράσινων» τουριστικών πρακτικών».