Δραματική εξελίσσεται η κατάσταση με τα έργα στην πόλη της Ρόδου λόγω προχειρότητας ή φόβου για την υπογραφή συμβάσεων με αποτέλεσμα να οδηγούνται πολλά σε τέλμα με αποκορύφωμα τις δυό περιπτώσεις που ήδη γίνεται ιδιαίτερη αναφορά: Το έργο της ανάπλασης του ΗΧΟΣ και ΦΩΣ που κατά τις πληροφορίες η ανάδοχος εταιρεία αποφάσισε να σταματήσει κάθε εργασία και το έργο της συντήρησης και ανακατασκευής της Ροδιακής Επαυλης.

Για το έργο της Ροδιακής Επαυλης η ανάδοχος εταιρεία ΑΝΑΞ αποφάσισε να σταματήσει κάθε εργασία και να καταγγείλει ουσιαστικά τη σύμβαση για την εκτέλεση του με υπαιτιότητα του Δήμου της Ρόδου.

Ο αντιδήμαχος Κώστας Ταρασλιάς μιλώντας σήμερα στον σταθμό μας επισήμανε πως ο δήμαρχος έχει μια άλλη διαφορετική αντίληψη για την εκτέλεση των έργων με έναν δικό του προγραμματισμό. «Δεν θα υπάρξει πρόβλημα τελικά» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Ταρασλιάς.

Η καταγγελία της εργολαβίας με εξώδικό

ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ [άρθρου 161 Ν 4412/2016] Της εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία εδρεύει στην Πάτρα, Τσαμαδού 52, και εκπροσωπείται νόμιμα.
Με την παρούσα σας δηλώνουμε ότι διακόπτουμε τις εργασίες εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση κτηρίου Ροδιακής έπαυλης». Η διακοπή αυτή οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής και του κυρίου του έργου, όπως εκτίθεται λεπτομερώς κατωτέρω.
Την 4/12/2019 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 2/66762.
Την 19/12/2019 υποβάλλαμε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής έργου με αίτησή μας, η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 2/69889.
Την 19/12/2019 υποβάλλαμε αίτηση με την οποία ζητούσαμε την απομάκρυνση από το χώρο του έργου την υπηρεσία της βιβλιοθήκης του Δήμου Ρόδου και κάθε υλικού που παρεμποδίζουν την εκτέλεση του έργου προκειμένου να πραγματοποιηθεί η έναρξη των εργασιών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 2/69894.
Στις 8/1/2020 μας κοινοποιήσατε την υπ’ αριθ. 2/627 απόφαση ορισμού επιβλεπόντων του έργου.
Η υπαιτιότητα που αποδίδεται στο φορέα κατασκευής και στον κύριο του έργου, η οποία προκαλεί τη διακοπή των εργασιών είναι η μη απομάκρυνση από το χώρο του έργου της υπηρεσίας της βιβλιοθήκης του Δήμου Ρόδου και κάθε υλικού που παρεμποδίζει την εκτέλεση του έργου.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ
ότι διακόπτουμε από σήμερα και εφεξής τις εργασίες του έργου «Αποκατάσταση κτηρίου Ροδιακής έπαυλης» σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 9 Ν. 4412/2016.

 156 total views,  2 views today