Δύο συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου αύριο

120

Δύο συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου έχουν προγραμματιστεί για αύριο Παρασκευή.

Θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.

Η πρώτη συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 16:00  με τα ακόλουθα θέματα

Ενημέρωση από τον Δήμαρχο Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους & Δημοτικούς Συμβούλους.

01. Έγκριση 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2023. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Σπανός).

 1. Διαγραφές οφειλών από διάφορα δημοτικά τέλη. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Σπανός).
 2. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 111/2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου (ΑΔΑ:96ΒΥΩ1Ρ-ΧΩΛ) με θέμα «Αποδοχή ή μη αποφάσεων Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Σπανός). 02/08

 1. Αποδοχή ή μη αποφάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Σπανός).

 1. Έγκριση εξόδων παράστασης Προέδρου-Αντιπροέδρου του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου για το έτος 2023, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 3/2023 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

 1. Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και 01ης εσωτερικής αναμόρφωσης του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 4/2023 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

 1. Έγκριση αποζημίωσης συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των μελών του Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. για το έτος 2023, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 5/2023 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. κ. Αλέξανδρος Κολιάδης).
 2. Έγκριση 01ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.), σύμφωνα με την υπ΄αρ. 4/2023 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. κ. Αλέξανδρος Κολιάδης).
 3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π. Ρόδου Δ’ τριμήνου έτους 2022, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 4/2023 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ευθύμιος Τριάντος).

 1. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων Δήμου Ρόδου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης).

 1. Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 2. Τρίτη (3η) Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 3. Κατάρτιση και έγκριση όρων διακήρυξης πρόσληψης ενός ΠΕ Δικηγόρου παρ΄ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής πάγια μηνιαία αντιμισθία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4194/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ιωάννης Καμπούρης). 03/08

 1. Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής της «Προμήθειας ενός (1) καινούργιου περιστρεφόμενου ελαστιχοφόρου εκσκαφέα». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Φλοσκάκης).
 2. Ορισμός επιτροπών παραλαβής υλικών και καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών έτους 2023 της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης).

 1. Oρισμός επιτροπών παραλαβής υλικών και καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών έτους 2023 της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Φλοσκάκης).

 1. Ορισμός επιτροπών παραλαβής υλικών και καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών έτους 2023 της Δημοτικής Ενότητας Καμείρου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σάββας Χριστοδούλου).
 2. Ορισμός επιτροπών παραλαβής υλικών και καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών έτους 2023 της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου.

(Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Παπαοϊκονόμου).

 1. Ορισμός επιτροπών παραλαβής υλικών και καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών έτους 2023 της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μιχαήλ Σταυρής).

 1. Ορισμός επιτροπών παραλαβής υλικών και καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών έτους 2023 της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σάββας Χριστοδούλου). 21. Ορισμός επιτροπών παραλαβής υλικών και καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών έτους 2023 της Δημοτικής Ενότητας Λινδίων.

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου).

 1. Συνδρομή για το έτος 2023 για τη συμμετοχή του Δήμου Ρόδου στο Δίκτυο Πόλεων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (OWHC).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Βυρίνης).

 1. Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής Υλικών και Παροχής Υπηρεσιών για το έτος 2023 για την Διεύθυνση Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Φλοσκάκης).

 1. Ένταξη της Κοινότητας Μονολίθου στο Δίκτυο «Διεθνείς Κοινότητες Σκοτεινού Ουρανού (International Dark Sky Communities)». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς). 04/08
 2. Εγγραφή Δήμου Ρόδου στο Δίκτυο Βαλκανικών Πόλεων Β40.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).

 1. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την Πράξη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑμεΑ , ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ευθύμιος Τριάντος).
 2. Πρόταση Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τον Καθορισμό ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των αιρετών.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ιωάννης Καμπούρης).

 1. Παραχώρηση χρήσης του Πνευματικού Κέντρου Παραδεισίου για εκπαιδευτικές ανάγκες του Γυμνασίου. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλος).
 2. Έγκριση 01ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 16/2023 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ηλίας Πετρίδης).

Η  Ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου θα ξεκινήσει στις 18:00

για συζήτηση και λήψη απόφασης, για το μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Δήμου Ρόδου για τη χρήση οικονομικού έτους 2021, Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 876/2022