Στα γραφεία της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) στις 14/6/2019 ημέρα Παρασκευή, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη για το έτος 2019 συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε., με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έλεγχος οικονομικών πράξεων μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2018
Τα πέντε (5) μέλη ειδοποιήθηκαν νόμιμα και έδωσαν το παρών:
• ο Πρόεδρος κ. Χαράλαμπος Κόκκινος,
• ο Αντιπρόεδρος κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος,
• και τα μέλη κκ. Βασίλης Ψαθάς και Πέτρος Φιλίππου.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση και το Εποπτικό Συμβούλιο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του έλεγξε όλα τα οικονομικά στοιχεία της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) και συνέταξε έκθεση οικονομικής διαχείρισης, όπου διαπίστωσε ότι όλες οι πράξεις είναι νόμιμες, σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων της ΕΝ.Π.Ε. και ουδεμία παρατήρηση έχει ως προς τις πράξεις αυτές:
Ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ τις οικονομικές πράξεις μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2018.

Με τα α.π. 424 & 425/14.6.2019 έγγραφα ο κ. Κόκκινος γνωστοποίησε την απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ρουπακιώτη Αντώνιο και στον Πρόεδρο κ. Αγοραστό (περιφερειάρχη Θεσσαλίας) και στο Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε.

 110 total views,  2 views today