Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα

117

Σήμερα με κατεπείγουσα μορφή συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο της Ρόδου με ένα και μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη για την έγκριση του προϋπολογισμού του 2024.

Η σχετική πρόσκληση για την συνεδρίαση

Την 28η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 17.30, καλείστε να συμμετέχετε στην Ειδική Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου Ρόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Άρθρου 159 του Ν.3463/2006, του άρθρου 189 του Ν. 4555/2018 και της εγκύκλιου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, Δια Ζώσης και Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α΄), για συζήτηση και λήψη απόφασης, για το μοναδικό  θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Τεχνικού Προγράμματος, του Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2024. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Σπανός).

   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

   Μιχαήλ Β. Σοκορέλος