Άλλο ένα έργο του Δήμου Κω που θα αναβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρίες, εντάχθηκε για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και ειδικότερα στο πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών».

Με απόφαση της κας Ευγενίας Φωτονιάτα (ειδική γραμματέας διαχείρισης τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων) εντάχθηκε για χρηματοδότηση η πράξη με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων συναρμολογούμενων διατάξεων για την αυτόνομη πρόσβαση εμποδιζόμενων ατόμων στη θάλασσα σε δημόσιες παραλίες της νήσου Κω στις περιοχές: Κρητικά, Καρδάμαινα, Καμάρι Κεφάλου».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με προϋπολογισμό 165.762,79 € και προβλέπει τη δημιουργία των κατάλληλων ελαφρών, μη μόνιμων υποδομών (εγκαταστάσεων και προσβάσεων) στον ευρύτερο χώρο των παραλιών κολύμβησης, όσο και στο χώρο κολύμβησης, για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ και άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά προβλήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές σχεδιασμού και κατασκευής.

Η προμήθεια περιλαμβάνει:
Διάδρομο προσβασιμότητας ΑΜΕΑ συνολικού μήκους 370 μέτρων (πλάτους 166,5 εκ.), ο οποίος θα διαφοροποιείται από παραλία σε παραλία και θα είναι εκτυλισσόμενος. Μπορεί να φέρει φορτίο μέχρι 700 κιλά, δεν αλλοιώνεται από θαλασσινό νερό ή άλλες χημικές ουσίες και αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες.
 6 αμφίβια πλωτά αμαξίδια ΑΜΕΑ με εργονομική και άνετη κατασκευή που παρέχουν ευκολία πρόσβασης στην παραλία και δυνατότητα κίνησης μέσα στο νερό.
 6 προκατασκευασμένους χώρους τουαλετών για ΑΜΕΑ.
 6 αποδυτήρια για ΑΜΕΑ.
 2 μηχανήματα απομάκρυνσης λυμάτων και απολύμανσης τουαλετών.
 2 trailer μεταφοράς 4 τουαλετών ΑΜΕΑ.

Υλικό υποστήριξης της λειτουργίας και σήμανσης των εγκαταστάσεων (πινακίδες).
Σημειώνουμε ότι κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (στις 26 Ιουνίου 2019), έγινε η αποδοχή της ένταξης της πράξης και ότι η προμήθεια θα προχωρήσει με τις διαδικασίες δημοπράτησης που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

 170 total views,  2 views today